Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 2 | 690-702

Article title

Coopetition in the furniture industry cluster versus competitiveness and innovations of selected companies within the cluster

Content

Title variants

PL
Kooperencja w klastrze branży meblarskiej a konkurencyjność i innowacje wybranych przedsiębiorstw klastra

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper analyses the phenomenon of coopetition in the conditions of a large cluster of companies from the furniture industry in the vicinity of Kępno. It covers a two-stage analysis. The first stage defines the general characteristics of the coopetition potential for the cluster on the basis of the authors’ previous research. In this respect, the methodology of J. Cygler was used. At the second stage, using the case study approach, three companies of different market and assets potential were assessed in detail. The study proved that, when assessing the character of business relations at the level of the furniture production cluster, particular entities can be classified in different categories of use in business practice, covering innovations in coopetition relations.
PL
Kooperencja (koopetycja) przedsiębiorstw odnosi się do specyficznej relacji między przedsiębiorstwami wiążącej cechy kooperacji i konkurencji. Podjęty w pracy problem dotyczy oceny przesłanek współpracy przedsiębiorstw w warunkach dużego skupiska terytorialnego. Problem współpracy odniesiony został do przesłanek konkurencyjności i podejmowanych działań innowacyjnych. Specyfika klastrowego skupiska powinna wyzwalać skłonność do zawiązywania relacji charakteryzujących zjawisko koperencji. Dokonano dwu etapowej analizy i oceny. W pierwszym zbadano ogólne tło współpracy w zagłębiu meblowym (klaster), używając metodyki badania zestawu czynników z charakterystyk sektorowych i organizacyjnych. Wykorzystano w tym zakresie, jako źródło informacji, wcześniejsze 14 wywiady nad zaufaniem i współpracą przedsiębiorstw z tego klastra. W drugim etapie zbadane tło współpracy stanowiło bazę dla interpretacji podejścia do konkurencji i innowacji trzech szczegółowych przypadków przedsiębiorstw. Wybrane podmioty różnił potencjał rynkowy i skala działalności, co pozwalało przypuszczać odmienność w szczegółowym ich podejściu do konkurowania i innowacji.

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

690-702

Physical description

Dates

published
2018-06-01

Contributors

author
 • Wroclaw University of Science and Technology, Poland
author
 • Wroclaw University of Science and Technology, Poland

References

 • Bengtsson, M., Kock, S. (1999). Cooperation and Competition in Relations between Competitors in Business Networks, Journal of Business & Industrial marketing 14 (3): 178-194.
 • Chorób, R. (2015). Unikatowy wymiar kooperencji jako determinanta konkurencyjności klastrów oraz ekspansji regionu, Przedsiębiorstwo i Region 7/2015: 14.
 • Cygler, J. (2009). Kooperencja przedsiębiorstw czynniki sektorowe i korporacyjne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Czakon, W. (2013). Strategia koopetycji w rozwoju organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. 1147 (52): 127-134.
 • Dondajewska, A. (2016). Studia przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu w świetle rygoru metodologicznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. 70: 43.
 • Götz, M., Jankowska, B. (2014). Zastosowanie metodologii ugruntowanej (GTM) w badaniach koopetycji w klastrach, Problemy Zarządzania, 12 (3): 189.
 • Grzebyk, M. (2009). Koncepcja klastra a współdziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo i Region, 1/2009: 18-26.
 • Gorynia, M. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
 • Jankowska, B. (2012). Koopetycja jako atrybut klastra. Przypadek jednego z klastrów kreatywnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 94: 107-115.
 • Kaźmierski, J. (2012). Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kroik, J., Świda, A. (2016). The role of trust dimension under conditions of network organizations' cooperation. Journal of Positive Management, 7 (4): 71-80.
 • Romaniuk, K. (2012). Koopetycja przedsiębiorstw – nowa perspektywa, Współczesne Zarządzanie, 4/2012: 65-72.
 • Stanienda, J. (2014), Znaczenie klastrów w innowacyjności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (24): 189-200.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06ebf350-7c51-4efe-afd0-4e160a7f0de8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.