Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 385-391

Article title

Krzysztof Maliszewski, Dariusz Stępkowski, Bogusław Śliwerski (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

1

Pages

385-391

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

  • Brameld T. (2014). Edukacja jako siła. Przeł. P. Kostyło. Bydgoszcz: Wydawnic­two Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  • Czerepaniak-Walczak M. (2013). Fabryki dyplomów czy universitatis?. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
  • Maliszewski K., Stępkowski D., Śliwerski B. (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
  • Piendel A. (2018). Zagrożenia i konsekwencje płynące z przyjęcia multikultura­lizmu – cywilizacja światowa kluczowym celem współczesnego człowieka W: M. Barwacz, M. Kania (red.), Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie. Wyzwania teoretyczne i praktyczne. Kraków: Wydawnictwo Kasper.
  • Suchodolski B. (1983). Wychowanie i strategia życia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06ec5e43-0021-4d96-82ac-021a694e52e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.