PL EN


2012 | 3 | 2 | 71-83
Article title

Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru

Authors
Content
Title variants
EN
Quality, food and nutrition safety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono stan bezpieczeństwa żywnościowego oraz jakości handlowej wybranych grup produktów spożywczych. Przetwory rybne należą do grupy produktów, które stanowią największy odsetek zakwestionowanych prób poddanych badaniom. Poprawiła się jakość produktów mięsnych i przetworów mleczarskich. Nadal spotyka się interwencyjne zamknięcia placówek, które nie dostosowały się do obecnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego. W województwie pomorskim największy odsetek niezgodności zarejestrowano w obiektach produkcji żywności, w samej Gdyni w placówkach handlowych. Korzystnie przedstawiają się wśród gdyńskich obiektów kontrolowanych przez Sanepid zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
71-83
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Wydział Zarządzania, UG, mal@wzr.ug.edu.pl
References
 • Cieślik E., Stachura M., Topolska K. (2010), Jakość usług gastronomicznych w opinii konsumentów, „Bromatologia i chemia toksykologiczna”, Nr 4, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa.
 • Grębowiec M. (2010), Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym, „Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej”, nr 80, SGGW, Warszawa.
 • Kowalczyk S. (red.) (2009), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kowalska A. (2010), Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin, Warszawa.
 • Konsument na rynku artykułów żywnościowych (2009), Warszawa, www.uokik.gov.pl, dostęp dnia: 19.02.2012.
 • Konsument na rynku usług gastronomicznych (2011), Warszawa, www.uokik.gov.pl, dostęp dnia: 19.02.2012
 • Moital M., Correia A., Ferreira da Costa C., Peres R. (2008), The Determinants of Gastronomic Tourists’ Satisfaction: a Second-Order Factor Analysis, „Journal of Food Service”, vol. 19.
 • Markovic S., Raspor S., Šegaric K. (2010), Does restaurant performance meet customers’ expectations? An assessment of restaurant service quality using a modified Dineserv approach, „Tourism and Hospitality Management”, vol. 16, no. 2.
 • Sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku za rok 2009, załącznik do dokumentu MZ-48, PSSE Gdynia.
 • Sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku za rok 2010, załącznik do dokumentu MZ-48, PSSE Gdynia.
 • Sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku za rok 2011, załącznik do dokumentu MZ-48, PSSE Gdynia.
 • Stan sanitarny kraju w roku 2009, www.gis.gov.pl, dostęp dnia: 19.02.2012.
 • Stan sanitarny kraju w roku 2010, www.pis.gov.pl, dostęp dnia: 19.02.2012.
 • Stan sanitarno-higieniczny województwa pomorskiego 2009, http://www. wsse.gda.pl, dostęp dnia: 19.02.2012.
 • Stan sanitarno-higieniczny województwa pomorskiego 2010, http://www. wsse.gda.pl, dostęp dnia: 19.02.2012.
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U. Nr 12, poz. 49 z późn. zm.
 • Ustawa z 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.
 • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z 27.09.2006 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06eebabb-b57b-4d7f-bbaa-66533b00608a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.