Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 28 | 4 English Online Version | 149-168

Article title

The Formation of the Concept of a Hermit, or an Anchorite, in the Light of the Latin Church Law Codification After the Second Vatican Council

Authors

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The subject of the article is the formation of the concept of a hermit or an anchorite in the light of the codification of the Latin Church law after Vatican II. In canon 603 CIC/83, the legislator uses two terms of a hermit and anchorite, which when used interchangeably have a rich semantics as presented by the author, going back to Christian antiquity. CIC/17 did not normalize the canonical status of eremitic life in the Latin Church. It was not until the period of codification after Vatican II that a canonical norm governing eremitic life was formed. As a result of codification work, eremitic life was recognized by canon 603 CIC/83 as one of the forms of individual consecrated life. In modern times, both in the Byzantine and Latin traditions, eremitic life is flourishing attracting both men and women.

Keywords

Contributors

author
 • Faculty of Economic and Legal Sciences, of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

References

 • Mrukówna, Julia. “Eremita s. heremita s. hermitha.” In Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. Vol. 3, bk 8, Entafilon–Exactionalis, col. 1168. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Polska Akademia Nauk, 1973.
 • Andrés, Domingo J. Il diritto dei religiosi. Commento esegetico al Codice. 2nd ed. Rome: Ediurcla, 1999.
 • Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, and Władysław Stawinoga. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. 3rd ed. Vol. 1. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża, 1957.
 • Benedict of Nursia. “Reguła.” In Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta, 373–503. Tyniec–Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów, 2006.
 • Bianco, Maria G. “Cenobio, cenobita.” In Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane. Vol. 1, A–E, edited by Angelo Di Berardino, coll. 984–85. Genova–Milan: Marietti, 1820, 2008.
 • Bogdan, Franciszek. Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego. Poznań: Pallottinum, 1988.
 • Borecki, Marian. "Eremita." In Słownik polszczyzny XVI wieku, edited by Maria Renata Mayenowa et al. Vol. 6, Dra–Eżby, 559. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972.
 • Bouix, Dominique. Tractatus de iure regularium: ubi et de religiosis familiis, quae vota solemnia, vel etiam simplicia perpetua non habent. Vol. 1. Paris: apud Jacobum Lecoffre et Socios, 1857.
 • Chrapkowski Arnold, and Józef Krzywda. “Normy wspólne wszystkim instytutom życia konsekrowanego.” In Księga II. Lud Boży. Część 3. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, edited by Józef Krukowski. Vol. 2, bk 2 of Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, 9–39. Poznań: Pallottinum, 2006.
 • Clay, Rotha M. The Hermits and Anchorites of England. London: Methuen & Co, 1914. Accessed April 8, 2018. http://www.historyfish.net/anchorites/clay_anchorites.html.
 • Conte a Coronata, Matthaeus. Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. Vol. 1, Normae generales. De clericis. De religiosis. De laicis. Taurini: Marietti, 1939.
 • Ćwikliński, Henryk. “Anachoreci.” In Encyklopedia Katolicka, edited by Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, and Zygmunt Sułowski, vol. 1, coll. 474–75. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1989.
 • Daniluk, Mirosław, and Jerzy Duchniewski. “Eremici. I. Podstawy ideowe.” In Encyklopedia Katolicka, edited by Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, and Zygmunt Sułowski, vol. 4, coll. 1069–1070. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1989.
 • Daniluk, Mirosław. Encyklopedia instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2000.
 • Daniluk, Mirosław. “Mnich.” In Encyklopedia Katolicka, edited by Eugeniusz Ziemann, vol. 12, col. 1447. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.
 • Doyère, Pierre. “Complexité de l’érémitisme.” La vie spirituelle 377 (1952): 243–55.
 • Doyère, Pierre. “Ermites.” In Dictionnaire de Droit Canonique, edited by Raoul Naz, vol. 5, coll. 412–29. Paris: Libraire Letouzey et Ané, 1953.
 • Doyère, Pierre. “L’érémitisme dans la vie spirituelle et dans la vie religieuse.” La vie spirituelle 377 (1952): 278–88.
 • Dybski, Henryk. “Początki anachretyzmu w Egipcie w świetle nauczania Ojców Kościoła IV i V wieku.” Studia Teologiczne 27 (2009): 203–29.
 • Ferraris, Lucius. Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis, Theologica, nec non Ascetica, Polemica, Rubricistica, Historica. Vol. 3. Paris: J.P. Migne, 1852.
 • Gribomont, Jean. “Anacoreta.” In Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, edited by Angelo Di Berardino, col. 257. Genova–Milan: Marietti, 1820, 2008.
 • Gribomont, Jean. “Eremita. 1. Filologia.” In Dizionario degli Istituti di Perfezione, edited by Guerrino Pelliccia and Gianco Rocca, col. 1153. Rome: Edizioni Paoline, 1976.
 • Gutiérrez, Anastasius. “Schema Canonum. De institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum.” Commentarium pro Religiosis et Missionaris 58 (1977): 3–34.
 • Gutiérrez, Anastasius. “Schema Novi Iuris pro Institutis perfectionis christianae.” Commentarium pro Religiosis et Missionaris 58 (1977): 193–209.
 • Hemmer, Hippolyte. “Anachorètes.” In Dictionnaire de Théologie Catholique, edited by Alfred Vacant et al., vol. 1/1, coll. 1134–41. Paris: Letouzey et Ané, 1909.
 • Hemperek, Piotr and Wojciech Góralski. Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Vol. 1/1, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995.
 • Henry, Antonin M. “L’érémitisme dans l’histoire.” La vie spirituelle 377 (1952): 306–8.
 • Hughes-Edwards, Mari. “Solitude and Sociability. The World of the Medieval Anchorite.” Accessed April 8, 2018. http://www.buildingconservation.com/articles/anchorites/anchorites.htm.
 • John Cassian. Opera, pars II, Johannis Cassiani, Co(n)lationes XXIIII. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, edited by Michael Petschenig, vol. 13. Vindobonae: apud C. Geroldi Filivm Bibliopolam Academiae, 1886. Polish translation in Rozmowy z ojcami. Vol. 2, Rozmowy XI–XVII, edited by Szymon Hiżycki. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów, 2015.
 • “Itinerarium Egeriae.” In Itineraria et alia geographica. Itineraria Hierosolymitana. Itineraria Romana. Geographica. Corpus Christianorum Series Latina 175, edited by Paul Geyer, Otto Cuntz, Ezio Francheschini, Robert Weber, Ludwig Bieler, John Fraipont, Francois Glorie, 35–103. Brepols: Turnhout, 1965.
 • Jone, Heribertus. Commentarium in Codicem iuris canonici. Vol. 1. Padeborn: Schöningh, 1950.
 • Jones, Edward A. “Rites of Enclosure. The English «Ordines» for the Enclosing of Anchorites.” Traditio 67 (2012): 145–234.
 • Lampe, Geoffrey W.H., ed. A Patristic Greek Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1961.
 • Leclercq, Henri. “Erémitisme.” In Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, edited by Fernand Cabrol and Henri Leclercq, vol. 5/1, coll. 384–86. Paris: Letouzey et Ané, 1922.
 • Liatine, Clément. “Erémitisme.” In Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique Doctrine et Histoire, edited by Marcel Viller, Charles Baumgartner, and Andre Rayez, vol. 4, coll. 936–83. Paris: Beauchesne, 1960.
 • Maciąg, Józef. “XX niedziela zwykła “A” (Mt 15,21–2)—Jezus i udręczony świat pogański.” Accessed April 8, 2018. http:// sfd.kuria.lublin.pl/index.php/slowo-na-niedziele/lectio-divina/ 3446-uhyjiyuyu.
 • Miles, Mark G. Canon 603. Diocesan Hermits in the Light of Eremitical Tradition. Rome: Pontificia Universitas Gregoriana, 2003.
 • Mironowicz, Antoni. “Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej.” Przegląd Wschodnioeuropejski 1 (2010): 225–41.
 • Moroni, Gaetano. Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni. Vol. 22. Venice: Tipografia Emiliana, 1843.
 • Naumowicz, Józef. “Ławra.” In Encyklopedia Katolicka, edited by Eugeniusz Ziemann, vol. 11, col. 426. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.
 • Osek, Ewa. “Apendyks 2. Leksykon terminów ascetycznych św. Jana Klimaka.” In John Climacus. Drabina raju, edited by Ewa Osęk, 368–437. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2011.
 • Pilszak, Paweł. L’actualité de la vocation a la vie érémitique pour l’Eglise d’aujourd’hui. Ouagadougou: Grand Séminaire Saint Jean-Baptiste de Wayalghin, 2012 [typescript].
 • Reclus, Théophile. “Plaidoyer pour l’érémitisme.” La vie spirituelle 377 (1952): 230–42.
 • Rincón-Pérez, Tomás. “Com. ad can. 603.” In Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, 3rd ed., edited by Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rafael Rodríguez-Ocaña, 2/2 :1497–99. Pamplona: Eunsa, 2002.
 • Rincón-Pérez, Tomás. “Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego.” In Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, edited by Piotr Majer, 480–576. Polish edition based on Spanish edition. Kraków: Wolters Kruwer, 2011.
 • Sidonius, Apollinaris. Carmina. In Epistvlae et Carmina. Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi, 2nd ed., edited by Christian Lütjohann, 2: 173–264. München: Monumenta Germaniae Historica, 1985.
 • Skorupa, Ambroży. “Wymiar strukturalny życia pustelniczego.” Accessed April 8, 2018. http://www.ifzk.episkopat.pl/ dokumenty/sympozjum2016_konf-3.pdf.
 • Sondermann, Antonina. Praedicatio silentiosa et ecclesia minor. Eremitisches Leben nach dem geltenden Recht der katholischen Kirche. Essen: Ludgerus Verlag, 2014.
 • Severus, Sulpicius. Dialogus Primus. In Libri qui supersunt. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, edited by Karl Halm, 1: 152–80. Vindobonae: apud C. Geroldi Filium Bibliopolam Academiae, 1866. Polish translation in “Dialogi o życiu św. Marcina.” In Pisma o św. Marcinie z Tours. Żywot, listy, dialogi, edited by Marek Starowieyski, 107–87. Tyniec–Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów,1995.
 • Suárez, Francisco. Operis de religione pars secunda: quae est De statu religionis ac tomus tertius in ordine complectens tractatum septimum […]: in decem libros distributum. Lugduni: sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 1624.
 • Szczur, Piotr. Początki życia pustelniczego w Kościele, referat wygłoszony na spotkaniu Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz diecezjalnych referentów ds. IFŻK, March 12, 2016. Accessed April 8, 2018. http://www.ifzk. episkopat.pl/dokumenty/pustelnicy_2016.pdf.
 • Szewczul, Bożena. Review of “I nuovi eremiti. La ‘fuga mundi’ nell’Italia di oggi”, Isacco Turina, Milano: Edizioni Medusa 2007, ss. 239." Prawo Kanoniczne 53, nos. 3–4 (2010): 347–51.
 • Śmiarowski, Henryk. Pustelniczy kan. 603: uregulowania kanoniczne diecezjalnego życia pustelniczego w Kościele rzymskokatolickim. Ełk: Fundacja Szlakiem JP2, 2016.
 • Warren, Ann K. Anchorites and their Patrons in Medieval England. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 1985.
 • Winandy, Jacques. “Eremita. In Occidente (statuto canonico).” In Dizionario degli Istituti di Perfezione, edited by Guerrino Pelliccia and Gianco Rocca, vol. 3, coll. 1154–55. Rome: Edizioni Paoline, 1976.
 • Wipszycka, Ewa. Introduction for Athanasius. Żywot świętego Antoniego. Św. Antoni Pustelnik. Pisma, 7–27. Warsaw: Instytut Wydawniczy PAX, 1987.
 • Zubert, Bronisław. Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Vol. 2/3, Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1990.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06f1f5a0-89d1-475a-b6e6-fa493482d743
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.