Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LXXXIX (89) | 11-31

Article title

Uwarunkowania prawne podwyższenia wieku emerytalnego

Content

Title variants

EN
Legal conditions of increasing the retirement age

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This study concerns the legal aspects of increasing the retirement age in Poland. It adopts the assumption that from a legal point of view raising the retirement age is changing the scope of using the legal norm as the basis for entitlement to a pension, or change in legal classification of the effects of past events relevant to the rights acquired or purchased. According to the author, such a change as constituting a potential object of particular protection of legal classification of these events should be assessed from the point of view of development rights derived from the rule of democratic state of law. The article therefore attempts to evaluate the legal regulation of increasing the retirement age in the context of its impact on situations of the insured with are shaped by the current legal regime. This area of study focuses on determining whether the new regulations interfere with the social position of the insured shaped to such an extent that in the light of the Constitutional Court and the views of doctrine may be subject of protection under the principle of acquired rights. The remainder of this paper assesses the changes from the point of view that the principle of citizens’ trust in the state and its laws is maintained and respect that the requirement for nonarbitrariness for the adoption of criteria for changing the law. The article closes with more general observations about the importance of the decision about increasing the retirement age for the assessment of the implementation of postulate of entirely of employees insurance. In this regard, the article also includes general observations regarding the location of the new benefits, which is a partial pension, in the system of social security benefits, defined as benefits compensating the effects of disability or inability of its provision (social risk).

Year

Volume

Pages

11-31

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Zakład Prawa Pracy, Uniwersytet Wrocławski

References

 • Antonów K., Cel i zakres rozwiązań przejściowych prawa emerytalnego, [w:] Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce, red. B. Wagner, J. Gajos, Kudowa Zdrój 2009.
 • Antonów K., Renta z tytułu niezdolności do pracy, [w:] Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym, red. U. Jackowiak, R. Ziółkowska, Gdańsk 2006.
 • Babińska R., Społeczno-zawodowe skutki reformy emerytalnej – nowe wyzwania dla andragogiki. Kontekst prawno-socjologiczny, [w:] Dorosły w procesie kształcenia, red. A. Fabiś, B. Cyboran, Bielsko-Biała, Zakopane 2009.
 • Babińska R., Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007.
 • Bińczycka-Majewska T., Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym, [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2004.
 • Dzienisiuk D., Ekspektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, PiZS 2004/8.
 • Jackowiak Cz., Ochrona praw nabytych w polskim systemie emerytalno-rentowym, Prz. Sąd. 1992/11–12.
 • Jackowiak Cz., Oczekiwania i ekspektatywy w ubezpieczeniach społecznych, [w:] Koncepcje problemy ubezpieczenia społecznego. Materiały IV Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, red. J. Jończyk, Wrocław 1987.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bezrobocie i pomoc społeczna, Kraków 2001.
 • Jończyk J., Ubezpieczenie emerytalne – stan obecny i widoki na przyszłość, PiZS 2005/9.
 • Kaczor J., Zasady ochrony praw nabytych na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (wybrane zagadnienia), Gd. Stud. Praw. 2002/XI.
 • Kalina-Prasznic U., Otwarte fundusze emerytalne – wczoraj i dziś, [w:] Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce, red. B. Wagner, J. Gajos, Kudowa Zdrój 2009.
 • Kolasiński K., Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych, PiP 1999/5.
 • Łętowska E., Osajda K., Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, Warszawa 2008.
 • Maydell von B., Boecken W., Oczekiwania, ekspektatywy i roszczenia – aspekty stabilności prawa socjalnego, [w:] Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego. Materiały IV Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, red. J. Jończyk, Wrocław 1987.
 • Muszalski W., Pławucka H., Szurgacz H., Problemy reformy ubezpieczenia społecznego, PiZS 1994/7.
 • Pacud R., Zasady prawa emerytalnego, PiP 2003/3.
 • Pławucka H., Ubezpieczenie emerytalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce, red. B. Wagner, J. Gajos, Kudowa Zdrój 2009.
 • Pławucka H., Zróżnicowanie prawa ubezpieczenia społecznego w Polsce, [w:] Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego. Materiały IV Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, red. J. Jończyk, Wrocław 1987.
 • Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku, ZUS, Warszawa 2012.
 • Rączka K., Problemy w wiekiem emerytalnym, PiZS 2012/2.
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, druk Nr 329.
 • Sypniewski Z., Starość jako ryzyko ubezpieczeniowe, Stud. Praw. 1987/4.
 • Ślebzak K., Niektóre uwagi na tle zmian w prawie emerytalnym wprowadzonych ustawą z 11 maja 2012 r., PiZS 2012/7.
 • Ślebzak K., Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.
 • Szubert W., Prawo emerytalne przed Trybunałem Konstytucyjnym, Prz. Sąd. 1992/10.
 • Szubert W., System emerytalny w obliczu niezbędnych zmian, PiZS 1993/8.
 • Tuleja P., Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 1997.
 • Uścińska G., Problemy współczesnych systemów emerytalnych – kierunki rozwiązań w zakresie wieku emerytalnego, PiZS 2011/4.
 • Uścińska G., Wiek emerytalny w krajach Unii Europejskiej – obowiązujące rozwiązania i proponowane kierunki zmian, [w:] Wiek emerytalny, red. M. Żukowski, A. Malaka, Kazimierz Dolny 2012.
 • Wagner B., Przesłanki prawa do emerytury w starym i nowym systemie emerytalnym, [w:] Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym, red. U. Jackowiak, R. Ziółkowska, Gdańsk 2006.
 • Wagner B., Zabezpieczenie społeczne po osiągnięciu wieku emerytalnego, [w:] Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce, red. B. Wagner, J. Gajos, Kudowa Zdrój 2009.
 • Wronkowska S., Zmiany prawa. Zagadnienia poprawnego legislacyjnie i nieuciążliwego dokonywania zmian w systemie prawnym, [w:] Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Suchocka, Warszawa 1992.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Zieliński T., Ubezpieczenia społeczne pracowników, Warszawa, Kraków 1994.
 • Zieleniecki M., Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Gdańsk 2011.
 • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j., Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).
 • Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06f2fa4f-39e5-4f8e-a5bc-9f505b15e670
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.