Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(15) | 158-170 (13)

Article title

POLSKA KRONIKA FILMOWA W LATACH 1945–1968 JAKO MEDIUM PARTYJNE. ZARYS PROBLEMU

Content

Title variants

EN
POLISH FILM CHRONICLE IN THE YEARS 1945–1968 AS A MEDIUM PARTY. OUTLINE OF THE PROBLEM

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The inspiration for this sketch was the analysis of documents produced by the party and state authorities, and state and party leaders of the Polish People's Republic, with reference to the activities at that time of an important channel of communication: the Polish Film Chronicle

Year

Issue

Pages

158-170 (13)

Physical description

Contributors

 • Wydział Politologii UMCS, Zakład My􀄞li Politycznej, pl. Litewski 3/2, 20-080 Lublin, e-mail: ljedrzejski1@gmail.com

References

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespół Ministerstwo Informacji i Propagandy,sygn. 856, mikrofilm 26881.
 • Archiwum Akt Nowych, Zespół Komitet Centralny PZPR, Sprawozdanie z przygotowań do VŚFMS, sygn. PZPR 237/XVIII-117.
 • Archiwum Akt Nowych, Zespół Komitet Centralny PZPR w Warszawie, Stenogram Komisji do Spraw Filmu z dnia 26.01.1949, sygn. 237 XIX-303.
 • Archiwum Akt Nowych, Zespół Komitet Centralny PZPR, sygn. 237/V/8.
 • Cieśliński M. 2000, Personalia. Z historii PKF, „Kino”, nr 10.
 • Cieśliński M. 2005, Realizm i kreacja. Redagowanie Polskiej Kroniki Filmowej w latach 1956–1970, „Kwartalnik Filmowy”, nr 49–50.
 • Cieśliński M. 2006, Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Warszawa.
 • Eisler J. 1989, Milenium 1966, „Wi􀄊ź”, nr 5–8.
 • Goban-Klas T. 2004, Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1944 roku, Warszawa.
 • Instytut Pamięci Narodowej, Notatka dotycząca Heleny Lemańskiej, IPN/BU-012241682
 • Karabasz K. 1985, Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty, Warszawa.
 • Lubelski T. 2003, Encyklopedia kina, Kraków.
 • Mazur M. 2004, Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin.
 • Pitera Z. 1949, Walka o film realizmu socjalistycznego. Zjazd filmowy w Wiśle, „Film”, nr 22(70).
 • Rozmowa z Heleną Lemańską przeprowadzona w dniach 11–13.02.2016 r.
 • Rozmowa z Jadwigą Zajiček przeprowadzoną w dniu 26.02.2016 r.
 • Rozmowa z Piotrem Halbersztatem przeprowadzona w dniu 29.03.2016 r.
 • Toeplitz J. 1964, Polska Kronika Filmowa, dorobek XX-lecia, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06f788c8-9694-4a63-bf62-8354636d0455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.