Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 9 | 13–20

Article title

Child and Play. Imagination – Expression – Education

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Issue

9

Pages

13–20

Physical description

Contributors

 • University of Wrocław
 • University of Wrocław
 • Goethe-University of Frankfurt/Main

References

 • Adamczykowa, Z. 2001. Literatura dla dzieci. Funkcje. Kategorie. Gatunki. Warszawa: WSP TWP.
 • Caillois, R. 1973. Żywioł i ład. A. Osęka, ed., A. Tatarkiewicz, trans., M. Porębski, intr. Warszawa: PIW.
 • Caillois, R. 1997. Gry i ludzie. Warszawa: OW Volumen. (Les Jeux et les hommes: le masque et le vertige 1958).
 • Caillois, R. 1967. Odpowiedzialność i styl. M. Żurowski, ed., J. Błoński, intr., J. Błoński, trans. Warszawa: PIW.
 • Caillois, R. 2005. W sercu fantastyki, M. Ochab, trans. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, (Au coeur du fantastique 1965).
 • Huizinga, J. 1967. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, M. Kurecka, trans., W. Wirpsza, trans. Warszawa: SW Czytelnik. (next editions: 1985, 1998; Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2007).
 • Cieślikowski, J. 1975. Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław: Ossolineum.
 • Papuzińska, J. 2010. Folklor dziecięcy i jego losy. – Tekstualia, 2.
 • Schönebeck, H. 2005. Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, N. Szymańska, trans. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
 • Simonides, D. 1976. Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06f89dfe-8279-4ce3-99da-39142fb92c03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.