Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 96 | 1 |

Article title

Wariantywność końcówki wołacza wyrazów zakończonych na -ec. Analiza korpusowa

Title variants

EN
Variation of inflectional endings in the vocative of nouns with an inflectional ending -ec. A corpus-based analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania wariantywności końcówek fleksyjnych wołacza liczby pojedynczej rzeczowników męskoosobowych z formantami słowotwórczymi -ec i -owiec. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pozyskanych ze „Słownika gramatycznego języka polskiego" (red. Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński) oraz z Narodowego Korpusu Języka Polskiego przy użyciu wyszukiwarek Poliqarp i PELCRA. Jak się okazuje, nie ma pełnej zgodności między informacjami zawartymi w analizowanym słowniku i tymi, które zgromadzono przy wykorzystaniu korpusu. Zebrane dane mają charakter wstępny. Wskazane jest przeprowadzenie szerzej zakrojonych badań w celu uzyskania bardziej miarodajnych rezultatów.
EN
The article presents the results of the investigation looking at the variation of inflectional endings in vocatives of singular masculine personal nouns with derivational suffixes -ec and -owiec. The analysis was based on data derived from the “Grammatical Dictionary of the Polish Language” (edited by Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński) and the Polish National Corpus, with the use of searching tools Poliqarp and PELCRA. The results suggest a lack of consistency between the information contained in the dictionary and the data collected by means of the corpus. Given that the current data is preliminary, additional, larger-scale studies will be needed to obtain more reliable results.

Journal

Year

Volume

96

Issue

1

Physical description

Contributors

  • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06fc0093-2cda-447c-848e-01e502c8df9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.