Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 140-145

Article title

Poradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacji

Content

Title variants

EN
Lifelong guidance as a new challenge for education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono najnowsze ujęcie poradnictwa, które ściśle koresponduje z koncepcją uczenia się przez całe życie. Poradnictwo całożyciowe zostało przeanalizowane przez pryzmat współczesnych przemian edukacyjnych i zawodowych. Główne pytanie postawione w artykule dotyczy roli poradnictwa całożyciowego w procesie uczenia się osób.

Year

Issue

2

Pages

140-145

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

  • Alheit P. (2002). „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2(18).
  • Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  • Illeris K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
  • Jarvis P. (2013). Learning form everyday life. W: P. Jarvis (red.), The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. London, New York: Routledge. Taylor & Francis Group.
  • Kławsiuć-Zduńczyk A. (2014). Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Malewski M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w Andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
  • Melosik Z. (2004). Edukacja a stratyfikacja społeczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Teusz G. (2009). Poradnictwo biograficzne w aspekcie teorii krytycznych wydarzeń życiowych. W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06fed650-d798-4eb8-aa97-79f2566b306b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.