Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 40 | 3 | 81-91

Article title

Agnostyczna interpretacja religii w twórczości filozoficznej Massima Cacciariego

Content

Title variants

EN
Agnostic Interpretation of Religion in Massimo Cacciari’s Philosophical Work

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
One of the best known contemporary Italian philosophers is Massimo Cacciari (1944-), who participates actively in the public debate on political, bioethical or ideological issues. He is an agnostic with left-liberal views, maintaining a positive attitude towards religion. In his philosophical research, Cacciari analyzes various elements of Christian tradition. The main purpose of the article is to analyze the agnostic vision of the religion of this Italian thinker and to present some of his diagnoses, regarding the widely understood Christian cultural heritage.
EN
Jednym z najbardziej znanych współczesnych włoskich filozofów jest Massimo Cacciari (1944-), który uczestniczy bardzo aktywnie w debacie publicznej dotyczącej kwestii politycznych, bioetycznych czy światopoglądowych. Jest on agnostykiem o poglądach lewicowo-liberalnych, zachowującym jednocześnie pozytywny stosunek do religii. W swoich badaniach filozoficznych Cacciari poddaje analizie różne elementy tradycji chrześcijańskiej. Głównym celem rozważań podjętych w artykule jest analiza agnostycznej wizji religii tego włoskiego myśliciela oraz prezentacja jego niektórych diagnoz dotyczących szeroko rozumianego chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego.

Year

Volume

40

Issue

3

Pages

81-91

Physical description

Dates

printed
2019-09-30

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Bertoletti, Ilario. 2008. Massimo Cacciari. Filosofia come a-teismo. Pisa: Edizioni ETS.
 • Cacciari, Massimo. 1990. Dell’Inizio. Mediolan: Adelphi Edizioni.
 • Cacciari, Massimo. 2004. Della cosa ultima. Mediolan: Adelphi Edizioni.
 • Cacciari, Massimo. 2017a. Generare Dio. Bologna: Società Editrice il Mulino.
 • Cacciari, Massimo. 2017b. Natale non è solo dei cristiani. In ballo c’è la nostra civiltà – intervista di Stefano Zurlo. Il Giornale, 30 listopada 2017, 1-2.
 • Cacciari, Massimo. 2017c. Natale dimenticato – intervista di Nicola Mirenzi. L’Osservatore Romano, 27-28 grudnia 2017, 4.
 • Kobyliński, Andrzej. 2014. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Kobyliński, Andrzej. 2016. Sekularyzacja religii w twórczości Rainera Marii Rilkego i Gianniego Vattima. Studia Philosophiae Christianae, 52(3), 27-50.
 • Kobyliński, Andrzej. 2017. Czy istnieje etyka nihilistyczna? Interpretacja fenomenu nihilizmu we współczesnej filozofii włoskiej. Przegląd Filozoficzny, 103(3), 217-228.
 • Rastoin, Marc. 2019. Religione e violenza. La Civiltà Cattolica, 4053(2), 209-219.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07055ebd-1c43-4394-b8df-246cc002395b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.