PL EN


2019 | 40 | 3 | 81-91
Article title

Agnostyczna interpretacja religii w twórczości filozoficznej Massima Cacciariego

Content
Title variants
EN
Agnostic Interpretation of Religion in Massimo Cacciari’s Philosophical Work
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the best known contemporary Italian philosophers is Massimo Cacciari (1944-), who participates actively in the public debate on political, bioethical or ideological issues. He is an agnostic with left-liberal views, maintaining a positive attitude towards religion. In his philosophical research, Cacciari analyzes various elements of Christian tradition. The main purpose of the article is to analyze the agnostic vision of the religion of this Italian thinker and to present some of his diagnoses, regarding the widely understood Christian cultural heritage.
EN
Jednym z najbardziej znanych współczesnych włoskich filozofów jest Massimo Cacciari (1944-), który uczestniczy bardzo aktywnie w debacie publicznej dotyczącej kwestii politycznych, bioetycznych czy światopoglądowych. Jest on agnostykiem o poglądach lewicowo-liberalnych, zachowującym jednocześnie pozytywny stosunek do religii. W swoich badaniach filozoficznych Cacciari poddaje analizie różne elementy tradycji chrześcijańskiej. Głównym celem rozważań podjętych w artykule jest analiza agnostycznej wizji religii tego włoskiego myśliciela oraz prezentacja jego niektórych diagnoz dotyczących szeroko rozumianego chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego.
Year
Volume
40
Issue
3
Pages
81-91
Physical description
Dates
printed
2019-09-30
Contributors
References
  • Bertoletti, Ilario. 2008. Massimo Cacciari. Filosofia come a-teismo. Pisa: Edizioni ETS.
  • Cacciari, Massimo. 1990. Dell’Inizio. Mediolan: Adelphi Edizioni.
  • Cacciari, Massimo. 2004. Della cosa ultima. Mediolan: Adelphi Edizioni.
  • Cacciari, Massimo. 2017a. Generare Dio. Bologna: Società Editrice il Mulino.
  • Cacciari, Massimo. 2017b. Natale non è solo dei cristiani. In ballo c’è la nostra civiltà – intervista di Stefano Zurlo. Il Giornale, 30 listopada 2017, 1-2.
  • Cacciari, Massimo. 2017c. Natale dimenticato – intervista di Nicola Mirenzi. L’Osservatore Romano, 27-28 grudnia 2017, 4.
  • Kobyliński, Andrzej. 2014. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • Kobyliński, Andrzej. 2016. Sekularyzacja religii w twórczości Rainera Marii Rilkego i Gianniego Vattima. Studia Philosophiae Christianae, 52(3), 27-50.
  • Kobyliński, Andrzej. 2017. Czy istnieje etyka nihilistyczna? Interpretacja fenomenu nihilizmu we współczesnej filozofii włoskiej. Przegląd Filozoficzny, 103(3), 217-228.
  • Rastoin, Marc. 2019. Religione e violenza. La Civiltà Cattolica, 4053(2), 209-219.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07055ebd-1c43-4394-b8df-246cc002395b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.