Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 6 | 3

Article title

To Come: Queer Desire and Social Flesh

Authors

Content

Title variants

PL
To, co nadchodzi: odmieńcze pożądanie i ciało społeczne

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Artykuł "To, co nadchodzi: odmieńcze pożądanie i ciało społeczne" jest próbą przeformułowania idei społeczności (sociality) za pomocą aparatu pojęciowego zaproponowanego przez Deleuze'a/Guattariego, a zwłaszcza ich koncepcji pożądania jako podstawowej siły produkującej to, co społeczne. Pożądanie jest w artykule zdefiniowane jako odmieńcza tendencja do powstawania nowych formacji i podmiotowości w polu społecznym. Tej tendencji przeciwstawiony jest "popęd śmierci", który dąży do utrwalania (ossyfikacji) istniejących esencjalizujących się tożsamości, nabierających cech "przeznaczenia". W tym ujęciu odmieńczość byłaby samym procesem namnażania się różnicy, natomiast jednym z istotnych zadań teorii queer byłoby uważne obserwowanie tego, co dopiero "wyłania się" na horyzoncie praktyk społecznych. Nie odrzucając tego, co istnieje, queer skłania się w stronę tego, co nadchodzi. Traktując podejrzliwie wszelkie inwestycje w instytucjonalność i społeczną użyteczność, teoria queer powinna raczej skupiać się na tym, co (jeszcze) niespołeczne, co wirtualne, co niezaprzężone w rozliczne funkcjonalności organów/organizmów/organizacji. Deprywatyzacja / uspołecznienie pożądania, jego "de-edypalizacja", może być jednym ze sposobów wyjścia poza obecną konfigurację władzy, w której głównymi aktorami są indywidualistyczny i konsumpcjonistyczny neoliberalizm oraz autorytarny neokonserwatyzm. To, co społeczne, da się pomyśleć (za Hardtem i Negrim) jako niedający się okiełznać "cielesny" żywioł, w którym możliwe stają się nowe, nieprzewidziane połączenia i "asamblaże", nowe zbiorowości zespolone podług innych niż dotychczasowe parametrów przynależności. Umożliwiając nowe przepływy pożądania, queer destabilizuje każde rzekomo skończone, zamknięte i zunifikowane pole społeczne, zorganizowane w indywidualną tożsamość, w rodzinę, w społeczeństwo, w elektorat. Żadne takie "grodzenie" tego, co społeczne, nie jest nigdy do końca skuteczne: coś zawsze umyka - po to, aby mogło wyłonić się coś innego.

Keywords

Publisher

Year

Issue

6

Pages

3

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

author
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

References

  • Baugh, Bruce. "Death." The Deleuze Dictionary. Ed. Adrian Parr. New York: Columbia UP, 2005. 61-3. Boundas, Constantin V. "Deleuze-Bergson: an Ontology of the Virtual." Deleuze: A Critical Reader. Ed. Paul Patton. Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1996. 81-106. Cohen, Ed. "My Self as an Other: On Autoimmunity and 'Other' Paradoxes." Medical Humanities 30.1 (2004): 7-11. Available at http://philpapers.org/archive/ECOMSA.1.pdf. Cohen, Jeffrey J. and Todd R. Ramlow. "Pink Vectors of Deleuze: Queer Theory and Inhumanism." Rhizomes: Cultural Studies in Emerging Knowledge 11/12 (2005/2006). 13 Sep 2010 http://www.rhizomes.net/issue11/cohenramlow.html. Conley, Verena Andermatt. "Thirty-six Thousand Forms of Love: The Queering of Deleuze and Guattari." Deleuze and Queer Theory. Ed. Chrysanthi Nigianni and Merl Storr. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. 24-36. Deleuze, Gilles and Felix Guattari. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. Deleuze, Gilles and Felix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press: 1987. Derrida, Jacques. "Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides." Philosophy in a Time of Terror. Ed. Giovanna Borradori. Trans. Pascale-Anne Brault and Michael Naas. Chicago: The University of Chicago Press: 2003. 85-136. Duggan, Lisa. The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy. Boston: Beacon Press, 2003. Edelman, Lee. No Future: Queer Theory and the Death Drive. Durham: Duke UP, 2004. Ferguson, Roderick A. "Administering Sexuality; or, The Will to Institutionality." Radical History Review 100 (2008): 158-169. Freud, Sigmund. Beyond the Pleasure Principle. Trans. and ed. James Strachey. New York: W. W. Norton, 1961. 13 Sep 2010 http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=23246025. Genosko, Gary. The Guattari Reader, Oxford: Blackwell Publishers, 1996. Hardt, Michael and Antonio Negri. Multitude. New York: Penguin, 2004. Heiner, Brady Thomas. "The Passions of Michel Foucault." Differences 14.1 (2003): 22-51. Hickey-Moody, Anna and Mary Lou Rasmussen. "In-Between Deleuze and Butler." Deleuze and Queer Studies." Deleuze and Queer Theory. Ed. Chrysanthi Nigianni and Merl Storr. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. 37-53. Hocquenghem, Guy. Homosexual Desire. Trans. Daniella Dangoor. Durham NC: Duke University Press, 1993. Kerslake, Christian. Deleuze and the Unconscious. London and New York: Continuum, 2007. Lazzarato, Maurizio. "The Concepts of Life and the Living in the Societies of Control." Deleuze and the Social. Ed. Martin Fuglsang and Bent Meier Sorensen. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. 171-90. MacCormack, Patricia. "Unnatural Alliances." Deleuze and Queer Theory. Ed. Chrysanthi Nigianni and Merl Storr. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. 134-149. Munoz, José Esteban. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press, 2009. Negri, Antonio. "On Gilles Deleuze & Félix Guattari, A Thousand Plateaus." Trans. Charles T. Wolfe. Deleuze and Guattari: Critical Assessments of Leading Philosophers, vol. 3. Ed. Gary Genosko. London and New York: Routledge, 2001. 1182-1197. Available at http://antonionegriinenglish.files.wordpress.com/ 2010/09/4002-on_gilles_deleuze_and1.pdf. Patton, Paul. "Deterritorialisation + Politics." The Deleuze Dictionary. Ed. Adrian Parr. New York: Columbia UP, 2005. 70-71. Shaviro, Steven. "Monstrous Flesh." The Pinocchio Theory. Posted 21 July 2008. 11 May 2011 http://www.shaviro.com/Blog/?p=639. Storr, Anthony. Freud: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2001. 13 Sep 2010 http://www.questia.com/read/101646784?title= Freud%3a%20A%20Very%20Short%20Introduction. Thanem, Torkild and Stephen Linstead. "The Trembling Organisation: Order, Change and the Philosophy of the Virtual." Deleuze and the Social. Ed. Martin Fuglsang and Bent Meier Sorensen. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. 39-57. Tuhkanen, Mikko. "Foucault's Queer Virtualities." Rhizomes: Cultural Studies in Emerging Knowledge 11/12 (2005/2006). 13 Sep 2010 http://www.rhizomes.net/issue11/tuhkanen.html. Whitman, Walt. Leaves of Grass. New York: Bantam Books, 1983.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-070f7546-cfff-454b-91b5-cd70dd98374e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.