PL EN


2015 | 3(16) | 150-158
Article title

Recenzja książki „Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością”, pod redakcją Edyty Widawskiej i Krzysztofa Skotnickiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problematyka niepełnosprawności jest coraz częściej podejmowana przez przedstawicieli wciąż rosnącej liczby dziedzin nauki. Nie jest to już tylko domeną pedagogiki, rehabilitacji czy gałęzi ekonomii i prawa, zajmujących się zabezpieczeniem społecznym. Jest to efekt nowego podejścia do niepełnosprawności, zgodnie z którym powinna być włączana w każdą dziedzinę życia. Filozofia ta została wyrażona w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., a ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1169). Wyrazem tej zmiany są m.in. interdyscyplinarne publikacje odnoszące się do niepełnosprawności. Do tej grupy należy książka „Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością”, pod redakcją Edyty Widawskiej i Krzysztofa Skotnickiego. Tematyka niepełnosprawności została w niej omówiona z dwóch stron – społecznej i prawnej. Warto zauważyć, że dla części autorów niepełnosprawność nie jest głównym obszarem zainteresowań naukowych. Podjęcie przez nich tego zagadnienia jest cenne, ponieważ świadczy o wzroście jego znaczenia i bardzo dobrze wpisuje się w konwencyjną filozofię niepełnosprawności. Jednak powoduje to również niedostrzeganie pewnych elementów tej problematyki, w szczególności postulatów zgłaszanych przez samo środowisko osób z niepełnosprawnościami lub proponowanie rozwiązań uznawanych we wcześniejszej debacie naukowo-społecznej za niewystarczające. (...)
Keywords
Year
Issue
Pages
150-158
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0710c8ce-6b4c-46ce-8e04-7c4490db857a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.