Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(16) | 150-158

Article title

Recenzja książki „Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością”, pod redakcją Edyty Widawskiej i Krzysztofa Skotnickiego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Problematyka niepełnosprawności jest coraz częściej podejmowana przez przedstawicieli wciąż rosnącej liczby dziedzin nauki. Nie jest to już tylko domeną pedagogiki, rehabilitacji czy gałęzi ekonomii i prawa, zajmujących się zabezpieczeniem społecznym. Jest to efekt nowego podejścia do niepełnosprawności, zgodnie z którym powinna być włączana w każdą dziedzinę życia. Filozofia ta została wyrażona w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., a ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1169). Wyrazem tej zmiany są m.in. interdyscyplinarne publikacje odnoszące się do niepełnosprawności. Do tej grupy należy książka „Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością”, pod redakcją Edyty Widawskiej i Krzysztofa Skotnickiego. Tematyka niepełnosprawności została w niej omówiona z dwóch stron – społecznej i prawnej. Warto zauważyć, że dla części autorów niepełnosprawność nie jest głównym obszarem zainteresowań naukowych. Podjęcie przez nich tego zagadnienia jest cenne, ponieważ świadczy o wzroście jego znaczenia i bardzo dobrze wpisuje się w konwencyjną filozofię niepełnosprawności. Jednak powoduje to również niedostrzeganie pewnych elementów tej problematyki, w szczególności postulatów zgłaszanych przez samo środowisko osób z niepełnosprawnościami lub proponowanie rozwiązań uznawanych we wcześniejszej debacie naukowo-społecznej za niewystarczające. (...)

Keywords

Year

Issue

Pages

150-158

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0710c8ce-6b4c-46ce-8e04-7c4490db857a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.