PL EN


2019 | 3(260) | 3-12
Article title

POSŁUGA DUSZPASTERSKA PŁOCKICH DOMINIKANÓW W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W JEŻEWIE NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU

Authors
Content
Title variants
EN
PASTORAL WORK OF THE PŁOCK DOMINICANS IN THE PARISH OF ST. BARTHOLOMEW IN JEŻEWO AT THE TURN OF THE 18TH AND 19TH CENTURIES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł omawia formy działalności duszpasterskiej ojców dominikanów z klasztoru w Płocku prowadzone w ostatnich dekadach istnienia konwentu w wielu parafiach diecezji płockiej, na przykładzie parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Jeżewie w dekanacie sierpeckim. W tej wspólnocie parafialnej, kierowanej przez duchowieństwo diecezjalne, znaczące znamię odcisnęli na przełomie XVIII i XIX wieku duchowi synowie świętego Dominika. Poza wprowadzeniem do parafii bractwa różańcowego i kierowaniem nim przez kolejne lata, prawie pół wieku spełniali tu liczne posługi duszpasterskie (łącznie z pełnieniem funkcji komendarza parafii). Ponadto płoccy dominikanie pozostawili materialne ślady swojej obecności w przestrzeni interioru kościoła parafialnego w Jeżewie.
EN
This article presents the forms of pastoral activity of the Dominicans from the monastery in Płock, which were carried out at the end of the existence of the convent in many parishes of the diocese of Płock. On the example of the history of the parish of St. Bartholomew Apostle in Jeżewo, shown how the spiritual sons of Saint Dominic were active in diocesan parishes – they founded and directed the Confraternity of the Rosary, gave the sacraments, and preached the homilies. Their presence also left a material trace of church utensils.
Year
Issue
Pages
3-12
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07144950-94bb-44c8-a1e4-a4de5c45c1ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.