Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 211 | 21-31

Article title

Znaczenie etyki w wybranych nurtach myśli ekonomicznej

Content

Title variants

EN
Ethical issues in selected streams of economic thought

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Ethical context accompanied by economic thought from ancient times. To¬day the sense of ethical standards in business life is becoming increasingly important. The main goal of this article is to present ethical topics in the depths of economic thought, where ethics play an important role. In Article focused on ancient thought, Adam Smith’s views and ordoliberal doctrine.

Year

Volume

211

Pages

21-31

Physical description

Contributors

References

 • Arystoteles: Etyka Nikomachejska. Księga V, PWN, Warszawa 1982.
 • Kowalczyk S.: Liberalizm i jego filozofia. Unia, Kraków 1995.
 • Kowalik T.: Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzysy. Wydaw¬nictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Lipiński E.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. PWN, Warszawa 1968.
 • Müller-Armack A.: Soziale Marktwirtschaft. W: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. T. IX. Fischer Verlag, Stuttgart-Göttingen 1956.
 • Novak M.: Bogactwo i cnota: rozwój chrześcijańskiej doktryny ekonomicznej. W: Etyka kapitalizmu. Red. P.L. Berger. Signum, Kraków 1994.
 • Peschke K.W.: Gospodarka z chrześcijańskiego punktu widzenia. Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1996.
 • Pysz P.: Społeczna gospodarka rynkowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2000.
 • Streit H.E., Wagner G., Kasper W., Voigt S.: Freiburger Beiträge zur Ordnungs¬ökonomik. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1995.
 • Szwedowski S.: Etyka kapitalizmu a społeczna gospodarka rynkowa. W: Społeczna go¬spodarka rynkowa. Polityka - etyka - gospodarka. Red. E. Okoń-Horodyńska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1995.
 • Szylko-Skoczny M.: Świadczenia społeczne. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Jak to robią Niemcy? Red. W. Sartorius. Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1992.
 • Tatarkiewicz W.: O szczęściu. PWN, Warszawa 1985.
 • Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. T. I. PWN, Poznań 1957.
 • Zagóra-Jonszta U.: Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec. Możliwości jej realizacji w Polsce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-071e9442-7a12-4c76-8c89-a9faae0c5be5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.