Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 83-88

Article title

Racjonowanie opieki pielęgniarskiej na oddziale hematologii i onkologii dziecięcej.

Content

Title variants

EN
Rationing of nursing care at the Department of Hematology and Pediatric Oncology.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Z racjonowaniem opieki pielęgniarskiej ma się do c zynienia w sytuacji, kiedy liczba personelu na jednej zmianie jest niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki wszystkim pacjentom. Wśród przyczyn występowania zjawiska upatruje się redukcję zatrudnienia, zwiększone zapotrzebowanie na opiekę ze względu na nowe technologie, nowe opcje leczenia, czy też wyższy poziom wiedzy pacjentów, co zwiększa nakłady czasu i pracy ponoszone przez pracowników opieki.
EN
Background. The rationing of nursing care is faced when the number of staff on one shift is insufficient to ensure an adequate level of care for all patients. The causes of this phenomenon include a reduction in employment, increased demand for care due to new technologies, new treatment options, or a higher level of knowledge among patients, which increases the time and labour input of care workers.

Year

Issue

3

Pages

83-88

Physical description

Dates

published
2019-08-21

Contributors

 • Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

References

 • 1. Pietrzyk J. Wybrane zagadnienia z pediatrii. Kraków: W ydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2005.
 • 2. Kalisch BJ, Xie B. Errors of mission: missed nursing care. West J Nurs Res 2014; 7: 875–890, doi: 10.1177/0193945914531859.
 • 3. Kalisch BJ. Missed nursing care: a qualitative study. J Nurs Care Qual 2006; 21(4): 306–313.
 • 4. Schubert M, Glass TR, Clarke SP, et al. Validation of the Basel extent of rationing of nursing care instrument. Nurs Res 2007; 56(6): 416–424, doi: 10.1097/01.NNR.0000299853.52429.62.
 • 5. Schubert M, Clarke SP, Aiken LH, et al. Associations between rationing of nursing care and inpatient mortality in Swiss hospitals. Int J Qual Health Care 2012; 24(3): 230–238, doi: 10.1093/intqhc/ mzs009.
 • 6. Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. Warszawa: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych; 2017.
 • 7. Mickiewicz I, Krajewska-Kułak E, Muszyńska-Rosłan K. Wybrane problemy związane z pracą na oddziałach onkologicznych i w hospicjach. Piel Zdr Publ 2011; 1(4): 343–352.
 • 8. Dangel T. Opieka paliatywna w onkologii dziecięcej. Opieka paliatywna nad dziećmi. Wyd. XIV. Warszawa; 2006.
 • 9. De Walden-Gałuszko K. Stres pracy personelu medycznego. W: de Walden-Gałuszko K, Red. Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; 2000.
 • 10. Bemben B. Śmierć pacjenta to dla pielęgniarki prawdziwy problem. Mag Piel Położ 2001; 11: 22–23.
 • 11. Basińska B, Wilczek-Rużyczka E. Zespół wypalenia zawodowego i zmęczenie w kontekście pracy zmianowej i stresu zawodowego wśród pielęgniarek chirurgicznych. Prz Psychol 2 011; 5 4(1): 99–113.
 • 12. Biologiczne skutki pracy zmianowej (dok. elektr.). Dostępny na URL: http://archiwum.ciop.pl/15707.html [cyt. 01.11.19].
 • 13. Chojnacka-Szwałowska G. Zmęczenie a zdrowie i choroba. Kraków: Impuls; 2009.
 • 14. Zúñiga F, Ausserhofer D, Hamers JP, et al. The relationship of staffing and work environment with implicit rationing of nursing care in Swiss nursing homes – a cross-sectional study. Int J Nurs Stud 2015; 52(9): 1463–1474, doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.05.005.
 • 15. Schubert M, Clarke SP, Glass TR, et al. Identifying thresholds for relationships between impacts of rationing of nursing care and nurse- and patient-reported outcomes in Swiss hospitals: a correlational study. Int J Nurs Stud 2009; 46(7): 884–893, doi: 10.1016/j. ijnurstu.2008.10.008.
 • 16. Schubert M, Glass TR, Clarke SP, et al. Rationing of nursing care and its relationship to patient outcomes: the Swiss extension of the International Hospital Outcomes Study. Int J Qual Health Care 2008; 20(4): 227–237, doi: 10.1093/intqhc/mzn017.
 • 17. Henderson J, Willis E, Xia L, et al. Missed care in residential aged care in Australia: an exploratory study. Collegian 2017; 24(5): 411–416, doi: 10.1016/j.colegn.2016.09.001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07261138-fe32-44e9-a0c1-e1304314ba1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.