Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 8(2) | 415-424

Article title

EDUCATION AS AN EXPORT GOOD BASED ON THE EXAMPLE OF AUSTRALIA

Content

Title variants

PL
EDUKACJA JAKO TOWAR EKSPORTOWY NA PRZYKŁADZIE AUSTRALII

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Australia is known for exporting the wide range of goods to almost every place of the world. These goods, among others, are iron, aluminum, gold, coal, natural gas and beef. However, apart from material things, services are also an important segment of exports. The main ones are those related to education and travel. Educational services themselves are the third largest asset exported by Australia. They are not limited to the science itself but constitute a wide range of services accompanying the education process of foreign students. These include travel services, rental of real estate, agencies etc. This specificity and conditions conducive to such a large amount of educational services in a country that has no immediate neighbors is the subject of this description. It covers the characteristics of exported educational services, including data on the scale of its exports, major recipi-ents, types of educational institutions, directions that are most popular among students. In addition, Australia's export educational activity will also be discussed with the Polish example.
PL
Australia znana jest z eksportu wielu dóbr do niemalże każdego zakątka świata. Do głównych towarów należą rudy żelaza, aluminium i złota, węgiel, gaz ziemny czy wołowina. Jednak obok rzeczy materialnych istotnym segmentem eksportu są usługi. Do zasadni-czych należą te związane z edukacją oraz podróżami. Same usługi edukacyjne stanowią trzecie, co do wielkości dobro eksportowane przez Australię. Nie ograniczają się one tylko do samej nauki, ale stanowią szeroki zbiór usług towarzyszących procesowi edukacji zagranicznych studentów. Zaliczyć do nich można usługi turystyczne, wynajem nieruchomości, doradztwo, itp. Właśnie ta specyfika oraz warunki sprzyjające tak dużej podaży usług edukacyjnych w kraju, który nie ma bezpośrednich sąsiadów, jest przedmiotem opisu. Obejmuje on charakterystykę eksportowanych usług edukacyjnych, w tym dane na temat skali jej eksportu, głównych adresatów, typów instytucji edukacyjnych, kierunków, które cieszą się największym powodzeniem wśród odbiorców. Ponadto eksportowa działalność edukacyjna Australii zostanie również omówiona na polskim przykładzie.

Contributors

 • The Maria Grzegorzewska University in Warsaw

References

 • [1] Korczak J., (2017), Edukacja zawodowa w Australii, EDUKACJA ZAWODOWA I USTAWICZNA, Polsko Ukraiński rocznik naukowy, No 2/2017, Warszawa, p. 321-334
 • [2] Popowska M.M., (2016), Internacjonalizacja uczelni wyższych na świecie i jej atry-buty a polska rzeczywistość, Horyzonty Wychowania, Vol 15, No 35, p. 131-154.
 • [3] Australian Government Australian Trade and Investment Commission https://www.austrade.gov.au/australian/education/education-data/current-data/summar-ies-and-news/summaries-and-news
 • [4] Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, Australia's trade in goods and services 2017, https://dfat.gov.au/trade/resources/trade-statistics/trade-in-goods-and-services/Pages/australias-trade-in-goods-and-services-2017.aspx
 • [5] Australian Government Department of Home Affairs, https://www.homeaf-fairs.gov.au/trav/stud
 • [6] Australian Government, Australian Trade and Investment Commission, Education Data, https://austrade-mip.getoslo.com/sand-boxes/make_chart/j6oqEDKYEaQp63OMkXWoQA
 • [7] Bridge Agency, https://www.bridgeagency.pl
 • [8] Education at a Glance 2018: OECD Indicators, Australia, p.3-4, https://read.oecd-ili-brary.org/education/education-at-a-glance-2018/australia_eag-2018-37-en#page3
 • [9] Juliusz Ćwieluch, (2018), Skąd nagle w polskich miastach tylu studentów z Ukrainy? Szkoła wysiadywania, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/twojemia-sto/1748376,1,skad-nagle-w-polskich-miastach-tylu-studentow-z-ukrainy.read
 • [10] QS World University Rankings® 2019, https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
 • [11] Ready, Study Go! Poland, http://www.go-poland.pl/pl
 • [12] Studies in australia, The intemational students’ guide, https://www.studiesinaus-tralia.com/studying-in-australia/why-study-in-australia/international-students-in-aus-tralia
 • [13] Study in Poland, Studenci obcokrajowcy w Polsce 2016, http://www.studyinpo-land.pl/konsorcjum/images/stories/119_2016_newsletter/liczby-studentow-ze-wszyst-kich-krajow-2016.pdf
 • [14] Austrade (2016a), Australian International Education 2025 Market Development Roadmap. Australian Trade and Investment Commission, https://www.aus-trade.gov.au/ArticleDocuments/6719/AIE2025-Roadmap.pdf.aspx
 • [15] Austrade (2016b), Australian Trade Cancil Investment Commission Annual Report for 2017-18, Australian Trade and Investment Commission, https://www.aus-trade.gov.au/ArticleDocuments/1401/Austrade-Annual-Report-2017-18.PDF.aspx
 • [16] Chapman Anne, Pyvis David, (2012), Enhancing Quality in Transnational Higher Education: Experiences of Teaching and Learning in Australian Offshore Programs, Lexington Books.
 • [17] Crossley Michael, Hancock Greg, Sprague Terra, (2015), Education in Australia, New Zealand and the Pacific, Bloomsbury Publishing.
 • [18] Davis Dorothy, Mackintosh Bruce, (2011), Making a Difference: Australian Inter-national Education, University of New South Wales Press.
 • [19] DFAT (2016), Australia Global Alumni Engagement Strategy 2016–2020, Austral-ian Department of Foreign Affairs and Trade Publications, Canberra, https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australia-global-alumni-engage-ment-strategy-2016-2020.pdf
 • [20] Kartik Chandra Roy, Srikanta Chatterjee, (2007), Growth, Development and Poverty Alleviation in the Asia-Pacific, Nova Publishers,.
 • [21] Kwiek Marek, (2010), Zarządzanie polskim szkolnictwem wyższym w kontekście transformacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Europie, CPP RPS, Volume 15.
 • [22] Ninnes Peter, Hellstén Meeri, (2006), Internationalizing Higher Education: Critical Explorations of Pedagogy and Policy, Springer Science & Business Media,.
 • [23] OECD, (2018), Australian Services Trade in the Global Economy, OECD Publish-ing.
 • [24] Picker Colin, Wang Heng, Zhou Weihuan, eds. (2017), The China-Australia Free Trade Agreement: A 21st-Century Model, Bloomsbury Publishing.
 • [25] Popowska M.M., (2016), Internacjonalizacja uczelni wyższych na świecie i jej atry-buty a polska rzeczywistość, Horyzonty Wychowania, Vol 15, No 35, p. 131-154.
 • [ 26] Siwińska B., (2014), Uniwersytet ponad granicami, Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
 • [27] Szromnik Andrzej, (2014), Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym – strate-gia internacjonalizacji szkoły wyższej, Management and Business Administration. Cen-tral Europe” Vol 22, No 1(124), p. 36–59
 • [28] Ziguras, Christopher, Reinke Leanne, Mcburnie Grant (2003). Hardly Neutral Play-ers: Australia’s role in liberalising trade in education services, Globalisation, Societies and Education Vol 1, No. 3, p. 359-374.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-2146
e-ISSN
2451-1064

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-072bc05f-5a72-429c-b92e-02e5e7d0ce49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.