Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(55) | 64-78

Article title

Godność życia jako miernik rozwoju społeczno-gospodarczego miast

Content

Title variants

EN
Life dignity as a measure of socio-economic development of cities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł porusza zagadnienia pomiaru i oceny dobrostanu człowieka oraz rozwoju społeczno-gospodarczego, a w szczególności najrzadziej dotąd stosowaną kategorię godności życia. Kategoria ta została zdefiniowana, określono także jej relację do pozostałych kategorii: warunków, poziomu i jakości życia. Przedstawiono możliwość wykorzystania jej do oceny przestrzeni miejskich o dużym znaczeniu społecznym. Wskazano dotychczasowe zastosowanie tego pojęcia w innych obszarach nauk i możliwe kierunki poszukiwań w celu stworzenia metod badawczych i wskaźników odpowiednich do stosowania tej kategorii.
EN
The paper presents the problem of measuring and evaluating human well-being and socioeconomic development. The goal of the paper is to introduce the term ‘life dignity’, to define it and specify its relation to such terms as living standards and quality of life, and, more importantly, to show the advantages of using life dignity as a benchmark for evaluating urban public space. The term ‘dignity’ is used in other fields of research that have already recommended directions for constructing the index and measuring methods.

Contributors

 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

References

 • Barber B.R., 2007, Consumed. How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults and Swallow Citizens Whole, New York: W.W. Norton & Company.
 • Bauman Z., 2006, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków: WAM.
 • Braithwaite V., 2001, The community hopes,fears and actions survey: goals and measures, Working paper No 2, Canberra: Centre for Tax System Integrity, Research School of Social Sciences, The Australian National University.
 • Brylowska M., 2013, Stoczniowy mur zniknął, ale sztuka przetrwa w sieci, http://kultura.trojmiasto.pl/Stoczniowy-mur-zniknal-ale-sztuka-przetrwa-w-sieci-n69053.html [dostęp: 17.07.2013].
 • CBOS, 2004, Poziom życia Polaków. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS.
 • Chomątowska B., 2012, Stacja Muranów, Warszawa: Wydawnictwo Czarne.
 • Coyle D., 2012, The Economics of Enough. How to Run the Economy as if the Future Matters, Princeton: Princeton University Press.
 • De Walden-Gałuszko K., 1997, „Ocena jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia”, w: Meyza J. (red.), Jakość życia w chorobie nowotworowej, Warszawa: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Glass, R., 1964, „Introduction: aspects of change”, w: London: Aspects of Change, London: Centre for Urban Studies, MacKibbon and Kee.
 • GUS, 2012, Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EUSILC 2011), Warszawa: GUS.
 • Jacobson N., 2009, „A taxonomy of dignity: a grounded theory study”, BMC International Health and Human Rights, t. 9, nr 3.
 • Janicka E., 2011, Festung Warschau, Warszawa: Krytyka Polityczna.
 • Jensen J., Krishnan V., Hodgson R., Sathiyandra S.G., Templeton R., Jones D., Goldstein--Hawes R., Beynon P., 2004, New Zealand Living Standards 2004 (Nga Ahuatanga Noho o Aotearoa), Ministry of Social Development/Te Manatu Whakahiato Ora,
 • Nowa Zelandia, http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/living-standards/living-standards-2004.html [dostęp: 15.06.2013].
 • Karpieszuk W., 2012, „Tak się żyje na Brzeskiej. «Jezu, nie boisz się»?”, Gazeta Wyborcza, 15.10.
 • Klocek M., 1998, „Badania jakości życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego”, Nadciśnienie Tętnicze, t. 2, nr 3.
 • Lewicka M., 2004, „Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje”, w: Grzelak J., Zarycki T. (red.) Społeczna mapa Warszawy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K., 2006, „Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku”, Gerontologia Polska, t. 14, nr 4.
 • Ostasiewicz W. (red.), 2002, Metodologia pomiaru jakości życia, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 • Pietrzykowska E., Zozulińska D., Wierusz-Wysocka B., 2007, „Jakość życia chorych na cukrzycę”, Polski Merkuriusz Lekarski, t. 23, nr 136.
 • Ritzer M., 2001, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Sennet R., 1996, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji zachodu, Warszawa: Marabut.
 • Słaby T., 1994, Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza.
 • Słaby T., 2011, „Nowe propozycje w badaniach jakości życia”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, z. 108, s. 125–136.
 • Trzebiatowski J., 2011, „Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych –systematyzacja ujęć definicyjnych”, Hygeia Public Health, t. 46, nr 1, s. 25–31.
 • UNDP, 2013, Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, http://www.hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf [dostęp: 15.06.2013].
 • Walker M., 2011, „Human dignity”, w: C. Gastman, M. Verkerk (red.), Care, Compassion and Recognitiom: An Ethical Discussion, C. Leget, Walpole: MA: Peeters Publishers.
 • Watson D., Pichler F., Wallace C., 2010, Subjective Well-Being in Europe. Second European Quality of Life Survey, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/108/en/1/EF09108EN.pdf [dostęp: 15.06.2013].
 • Witkowski J., 2008, „Statystyka społeczna – dokąd zmierzamy?”, Materiały pokonferencyjne: Statystyka społeczna – dokonania – szanse – perspektywy, Warszawa, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4193_PLK_HTML.htm [dostęp: 17.07.2013].
 • Żelazny I., Nowicki R., Majkowicz M., Samet A. (2004), „Jakość życia w chorobach skóry”, Przewodnik Lekarza, nr 9, s. 60–65.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-072cc52d-ff48-4814-8f62-494215be83ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.