Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 469 | 149-158

Article title

Wykorzystanie metody TOPSIS do oceny zróżnicowania rozwoju województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście kształtowania się ładu instytucjonalnego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem opracowania jest ocena zróżnicowania rozwoju województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście kształtowania się ładu instytucjonalnego. Analizę wyników opisujących poziom rozwoju instytucjonalnego przeprowadzono w ujęciu czasowo- -przestrzennym. Wyznaczono wartości miernika rozwoju oraz zbudowano rankingi woje- wództw w latach 2010-2014 z wykorzystaniem metody TOPSIS ze wspólnym wzorcem rozwoju. Zaproponowano modyfikację tej metody, pozwalającą na pominięcie w konstrukcji wzorca i antywzorca wartości oddalonych cech diagnostycznych. W ujęciu czasowym dokonano oceny postępów województw w kierunku zrównoważonego rozwoju w zakresie poziom rozwoju instytucjonalnego w 2014 roku w odniesieniu do 2010 roku. Przeprowadzono dyskusję wyników otrzymanych za pomocą obu procedur TOPSIS.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-072ed471-dbe8-463d-9832-32113ebee35e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.