Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 28 | 209-219

Article title

Wybrane elementy zarządzania kapitałem intelektualnym w obiektach noclegowych wybranych miejscowości podgórskich Tatr i Bieszczad

Authors

Title variants

EN
Managing intellectual potential of accommodation facilities in chosen sites of the Tatra and Bieszczady mountain foothill – selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w dużej mierze polega na niekonwencjonalnych sposobach zarządzania oraz kształtowania produktów w odpowiedzi na potrzeby coraz bardziej wymagających klientów. Przewagę na rynkach może zapewnić optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego firm. Ten długo zaniedbywany zasób, jakim dysponuje organizacja, jest na nowo odkrywany, a jej efektywność jest weryfikowana na podstawie kompetencji zarządzających i pracujących w niej osób. Kluczowym czynnikiem determinującym sukces zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorstw, do których należą obiekty noclegowe w strefie górskiej i podgórskiej, jest więc nie tylko produkt, usługa, pomysł, idea, ale i kapitał intelektualny. W projekcie badawczym wykorzystano kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego. Badania zrealizowano w 2008 r. w wybranych miejscowościach podgórskich Tatr i Bieszczad. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych ukazać mają zróżnicowanie występującego kapitału intelektualnego w odniesieniu do badanych rejonów górskich. Analizie zostały poddane takie elementy, jak wykształcenie właścicieli, kierowników i pracowników, staż pracy, źródła pozyskiwania pracowników i kryteria och oceny, najbardziej pożądane cechy pracownika oraz stosowane formy motywacji.
EN
It is the human factor that determines the contemporary transformations in the area of business management. Human resources, long neglected, have been appreciated again and their effectiveness results directly from the executive and personnel competence. Market players are accommodation facilities in the mountains and in the foothills – small and medium enterprises – that are expected to focus their attention not only on the product, services, idea but on the intellectual potential as well. Mental power is increasingly becoming the major success determinant in each organisation. The research project uses the categorized survey questionnaire. The study was carried out in selected foothill and mountain sites in the Tatra and Bieszczady Mountains in 2008. The results of the empirical research are supposed to depict varying intellectual capacity in the regions investigated. The subject respondents were analyzed in terms of the owners’, managers, and personnel education, years of experience, recruitment sources, staff appraisal criteria, most desired employee’s qualities and motivational tools.

Year

Issue

28

Pages

209-219

Physical description

Contributors

author
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

  • Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital. The proven way to establish your company real valve by measuring its hidden brain power, Piatkus, London 1997.
  • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
  • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami organizacji. Istota, cele, system, „Humanizacja Pracy” 1999, nr 10.
  • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  • Osbert-Pociecha B., Karaś M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 3.
  • Paszke H., Źródła dynamiki funkcji personalnej przedsiębiorstwa w Polsce, w: Sukces w zarządzaniu – problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, red. T. Listwan, S. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  • Steward T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey, London 1997.
  • Wigg K.M., Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, „Long Range Planning”, June 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0733b377-821c-48ed-bb28-4963e5eb6f24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.