Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | Świat i Słowo 2009, nr 2 (13) | 183-196

Article title

Urszuli Kozioł sen o narodzinach (lęku)

Title variants

EN
Urszula Kozioł’s Dream About the Birth (of Fear)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The author presents a multi-level analysis of the meanings of Urszula Kozioł’s poem Non finito 1. The basic assumption underlying the interpretation is that the poem, which uses the dream conventions, could be explained with the use of Sigmund Freud’s psychoanalytical terms. The aquatic metaphor of the waters and metaphoric womb is contrasted with a claustrophobic fear of enclosure in time which equals the necessity of accepting the passing of time.

Contributors

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, Katowice

References

  • Freud S., Objaśnianie marzeń sennych, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996.
  • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 2003.
  • Encyklopedia PWN, Warszawa 1998.
  • Beckett S., Czekając na Godota. Końcówka, przeł. A. Libera, Warszawa 1997.
  • Mikołajczak M., Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, Kraków 2000.
  • Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-3317

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0734627d-4cdb-4774-8562-323d3849d87f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.