PL EN


2013 | 2 | 1 | 613-629
Article title

Wykorzystanie macierzy generatorów wartości do oceny pozycji konkurencyjnej krajowych banków giełdowych za okres 2006-2011

Authors
Content
Title variants
EN
Valuation of competitive position of domestic public banks using the value drivers matrix in 2006-2011 period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie praktycznego wykorzystania wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny pozycji konkurencyjnej banków krajowych, notowanych na GPW w Warszawie S.A., przy wykorzystaniu finansowych i niefinansowych generatorów wartości. W wyniku przeprowadzonego badania autor zaproponował konstrukcje macierzy generatorów wartości po-zwalającej ocenić pozycje konkurencyjną spółek. Badanie przeprowadzone zostało na grupie 20 banków składającej się z banków krajowych i zagranicznych. Za banki krajowe uznano 10 największych banków giełdowych notowanych na GPW w Warszawie S.A. Za banki zagraniczne uznano 10 banków porównawczych po jednym dla każdego banku krajowego. Okres badania to lata 2006-2011.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
613-629
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański,
References
  • 1. Dermine, J. (2009), Bank Valuation & Value based management¸ McGraw Hill, New York,
  • 2. Gross, S. (2006), Banks and Shareholder Value, An overview of bank valuation and empirical evidence on shareholder value for banks, Deutscher Universitats-Verlag, Frankfurt am Main,
  • 3. Johnson, H.J., (1996), The bank valuation handbook: the market based approach to valuing a bank, 2nd edition, Chicago, London, Singapore,
  • 4. Mercer Z.C., (1992), Valuing financial institutions, Homewood,
  • 5. Matten Ch. (2000), Managing Bank Capital, wyd. 2, John Wiley & Sons, Chichester,
  • 6. Pawłowicz L. (1988), Wybrane metody taksonomii numerycznej i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk,
  • 7. Raport o sytuacji banków w 2012 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013,
  • 8. Razaee, Z. (2001), Financial institutions, valuations, mergers and acquisitions: the fair value approach, 2nd edition, New York,
  • 9. Tarczyński W, Łuniewska M. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, WN PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0735d8eb-1d1f-4969-8694-535c651e1429
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.