PL EN


2015 | 1 | 343-357
Article title

Niektóre przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi (1863 r.). Źródło do dziejów oświaty galicyjskiej w okresie przed autonomią

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 1863 Bishop Curia in Tarnow published a document (instruction) addressed to teachers of parish and trivial schools in the area of the Tarnow diocese working in villages and towns. A few issues were discussed in it, namely general rules of teacher’s conduct; teacher’s domestic and family life; teacher’s work at schools in church and sacristy and functioning in local environment. This instruction allows to accurately recall everyday life and school responsibilities of teachers working in these social environments.
PL
W 1863 r. Kuria Biskupia w Tarnowie opublikowała dokument (instrukcję) adresowany do nauczycieli szkół parafialnych i trywialnych z terenu diecezji tarnowskiej pracujących na wsiach oraz w miasteczkach. Poruszono w nim kilka kwestii, a mianowicie: ogólne zasady zachowywania się nauczyciela; domowe i rodzinne życie nauczyciela; urzędowanie nauczyciela w szkole, kościele i zakrystii oraz funkcjonowanie w lokalnym środowisku. Instrukcja pozwala dokładnie odtworzyć życie codzienne oraz obowiązki szkolne nauczycieli pracujących w tych środowiskach społecznych.
Year
Issue
1
Pages
343-357
Physical description
Dates
published
2015-12-20
Contributors
author
  • KUL
References
  • Pelczar Roman. 1998. Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.). Warszawa: Wydawnictwo Oficyna ASPRA-JR.
  • Pelczar Roman. 2009. Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869, Wydawnictwo KUL.
  • Pelczar Roman. 2014. Rzymskokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1875. Lublin: Wydawnictwo KUL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5854
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07373b27-f5f9-4915-b063-bdc996fd7088
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.