Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(8) | 2-19

Article title

Measurement of social media Web 1.0 and Web 2.0.

Content

Title variants

PL
Pomiar mediów społecznościowych Web 1.0, a Web 2.0

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Nowadays social media gather millions of users and virtual communities have become the core of the Internet. Thanks to various forms of communications (both the standard and more invasive ones) the function of social media undergoes changes. What initially was meant to make new virtual friends, now more and more often is implemented in enterprises’ activities, thus opening new opportunities to build a dialogue with buyers, to strengthen a positive image of science and to boost sales. The key to conduct effective actions in the social media are the measurements of what is happening in them. The application of these measurements allows to make better adjustments in the strategies of companies’ presence in the social portals. The aim of the article is to define the most important areas/subjects of the measurements used in this regard and the tools that are used to monitor the Internet.
PL
Media społecznościowe skupiają dziś ogromne rzesze użytkowników, a społeczności wirtualne stanowią współczesny trzon internetu. Dzięki różnym formom komunikacji (zarówno standardowym jak i bardziej inwazyjnym) zmienia się funkcja mediów społecznościowych. Służące pierwotnie nawiązaniu wirtualnych przyjaźni, coraz częściej są implementowane w działaniach przedsiębiorstw, otwierając nowe szanse budowy ich dialogu z nabywcami, wzmocnienia korzystnego wizerunku nauki, pobudzenia sprzedaży. Kluczem do prowadzenia skutecznych działań w social media są pomiary tego, co się w nich dzieje. Wykorzystanie pomiarów pozwala na lepsze dostosowywanie strategii obecności firm na portalach społecznościowych. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych obszarów/tematyki pomiarów, stosowanych w tym względzie wskaźników oraz narzędzi służących monitoringowi internetu.

Publisher

Year

Issue

Pages

2-19

Physical description

Dates

published
2013-06

Contributors

author
  • Uniwersytet Łódzki
author
  • Uniwersytet Łódzki

References

  • Barefoot D., Szabo J., Znajomi na wagę złota, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
  • Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
  • Kowalkowski A., Michalak J., Internet jako narzędzie marketingowe [in]: Konsument i firma w dobie Internetu, praca zbiorowa pod red. A. Kowalkowski, R. Popiołek, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmiński Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006.4 Kozielski R., Wskaźniki marketingowe, wydanie IV, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
  • Rydel M., Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001
  • Świerczyńska-Kaczor U., e-Marketing — przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, Difin, Warszawa 2012
  • Wrzosek W. (ed.)., Efektywność marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Notes

EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0737e6ac-1f91-48b8-88db-5fb3f720cbdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.