PL EN


2012 | 4(40) | 3 | 143-166
Article title

Znaczenie wybranych okoliczności diagnostycznych dla projektowania procesu resocjalizacji nieletnich sprawców czynów zabronionych

Title variants
EN
The Meaning of Selected Diagnostic Circumstances for Process of Resocialization of Juvenile Delinquents
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the issue of behavior of juvenile offenders (juvenile offenders’ behavior) during their stay in resocialization institutions. The main subjects discussed in the article are: the meaning of personality disorders, addiction to psychoactive substances, attention deficit hyperactivity disorder. All analyses are based on the examples of the research on juvenile delinquents and their families. The article also includes references to the social and legal situation of the juvenile delinquents and their families. It indicates possibilities for undertaking effective resocialization (rehabilitation) efforst towards juvenile delinquents.
Contributors
author
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tomasz.wach@interia.pl
References
 • Appleby L., Warner R„ Parasuicide: Features of repetition and the implications for intervention, „Psychological Medicine” nr 23, za: R. O’Connor, N. Sheehy, Zrozumieć samobójcę, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Gdańsk; GWP 2002.
 • Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa: Oficyna 2010.
 • Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska, Warszawa: Wydawnictwa Lekarskie PZWL 2011.
 • Płeczkan K., Wychowanie dziecka w rodzinie podlegającej współczesnym przemianom społeczno-cywilizacyjnym, w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, t. II, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 2011.
 • Pospiszyl K., Psychologiczna i społeczna geneza agresywnego zachowania się młodzieży, „Studia Socjologiczne” 1970, nr 2.
 • Pospiszyl K., Psychopatia, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2000, s. 34.
 • Pstrąg D., Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Rzeszów: WSP 2000.
 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, red. S. Pużyński, J. Wciórka, Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii 2000.
 • Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, Genewa-Warszawa: Zakład Wydawniczo-Produkcyjny FOLIAŁ 2003.
 • Wach T., Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 • Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Lublin: Wydawnictwo „Biofolium” 1999.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-073a1fea-a57d-4b4f-9487-37d4d325dd0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.