PL EN


2017 | 2(8) |
Article title

Zagubieni wśród „parków”

Content
Title variants
EN
Lost among the park
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi polemiczny przegląd „słownej twórczości developerów”, tworzącej nową modę na wprowadzanie nazw obiektów budowlanych, podszywających się pod pozytywne skojarzenia z terenami zieleni, rekreacji, piękna i ciszy. Głównym przedmiotem zainteresowania są „parki” – ale nie w tradycyjnym znaczeniu tego słowa lecz obiekty budowlane, którym zaczęto przypisywać nazwy własne zawierające to słowo. Dominują wśród nich osiedla mieszkaniowe, ale coraz więcej jest też innego typu obiektów – handlowych, czy biurowych. Już obecnie liczba „parków” budowlanych znacząco przewyższa liczbę parków rekreacyjnych, wchodzących w skład miejskich terenów zieleni. Na problem ten należy zwrócić uwagę, przez uczciwość wobec przyszłych mieszkańców i dla zachowania właściwej relacji pomiędzy terenami zieleni, a nieuczciwym wykorzystywaniem pozytywnych skojarzeń słów dla uzyskania celów ekonomicznych inwestorów.
EN
This article is a polemical review of the "creative art of developers" that have induced a new fashion of designating to the newly erected buildings the names impersonating the positive associations with green areas, recreation, beauty and silence. The paper features the "parks" - not in the traditional sense of the term but building objects that have been assigned the park-related trademarks. Among these are predominantly the new housing estates followed by commercial or office buildings. Already now the number of so dubbed "parks" significantly exceeds the number of recreational parks in urban green areas. This issue needs to be addressed to maintain a proper relationship between green spaces but also needs to be put in the customer perspective as the unfair use of positive word associations to achieve the economic goals of investment contravenes with the respect for future residents.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • (dr inż. arch.)
  • wszyscy autorzy są pracownikami Instytutu Geografii, na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenne i badania m.in. w zakresie ochrony przyrody, urbanistyki, oddziaływań na środowisko procesów urbanizacji i suburbanizacja. Kontakt: alicja.zawadzka@ug.edu.pl ; geobk@univ.gda.pl ; geojc@ univ.gda.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-073ae110-7942-442c-a90f-95133b6397f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.