PL EN


2018 | 81 | 47-53
Article title

Dr n. med. Tadeusz Zgorzalewicz (1922-2018) – lekarz, współtwórca zielonogórskiej „Solidarności” i Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

Authors
Content
Title variants
EN
Tadeusz Zgorzalewicz, MD (1922-2018) – Doctor, Co-creator of “Solidarity” and Medical Chamber in Zielona Góra
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje sylwetkę dr. n. med. Tadeusza Zgorzalewicza (1922-2018), jednego z pionierów zielonogórskiej opieki zdrowotnej, specjalisty ginekologii i położnictwa, wieloletniego ordynatora oddziału ginekologicznopołożniczego Szpitala Wojewódzkiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Przedstawia przebieg kariery zawodowej i społecznej honorowego obywatela Zielonej Góry, jego zaangażowanie w tworzenie podwalin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Szpitala Wojewódzkiego oraz tworzenia struktur samorządu lekarskiego w Zielonej Górze. Na szczególną uwagę zasługuje umiłowanie sztuki medycznej przez dr. Zgorzalewicza oraz jego głęboka postawa moralna i etyczna w stosunku do swoich pacjentów, kolegów lekarzy i korporacji lekarskiej jako całości.
EN
The article presents the profile of Tadeusz Zgorzalewicz MD, (1922-2018), one of the pioneers of healthcare in Zielona Góra, specialist in gynecology and obstetrics, a long – term head of the of gynecology and obstetrics department of the Karol Marcinkowski Provincial Hospital in Zielona Góra. It presents the course of a profesional and social career the Zielona Góra honorary citizen, his commitment to creating an Independent Trade Union “Solidarność” in Provincial Hospital and co creating Medical Chamber in Zielona Góra. Particularly noteworthy is the love of medical art by Zgorzalewicz MD, and his deep moral and ethical attitude towards his patients, his doctors’ colleagues and the medical corporation as a whole.
Publisher

Year
Volume
81
Pages
47-53
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Zdrowia Publicznego, ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra, j_kotula@poczta.onet.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-073eb8dd-6c3c-4148-8d3a-0b6e7e232774
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.