PL EN


2014 | 3 | 83-98
Article title

Formy denacjonalizacji a metody prywatyzacji – analiza porównawcza

Content
Title variants
EN
Denationalization Procedures and Privatization Methods- A Comparative Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonowanie gospodarki polskiej w ostatnich latach to klasyczny przykład wyższości gospodarki rynkowej, opartej na prywatnej własności środków produkcji nad gospodarkami opartymi do tej pory na własności państwowej. Wiele przedsiębiorstw państwowych doskonale sobie radzi w zmieniających się warunkach gospodarczych. Zasadność procesów prywatyzacyjnych potwierdza fakt, że z reguły po zmianie struktury właścicielskiej następuje wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest próba analizy porównawczej zakresów denacjonalizacji, a także prezentacja na tym tle zastosowanych metod (technik) przekształceń własnościowych.
EN
The functioning of Polish economy in recent years represents a classic example of the superiority of market economy, based on the private ownership of production means, over economic systems based on state ownership. Many state-owned companies are thriving under the changing economic conditions. The privatization procedures are justified by the fact that the change in the nature of the ownership generally resulted in an increase of the enterprise’s profitability. This paper is a comparative analysis of the various fields of denationalization and an introduction to the methods applied in the procedure of ownership transformation.
Year
Issue
3
Pages
83-98
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Bałtowski M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych – przebieg i ocena, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Błaszczyk B., Pierwsze lata prywatyzacji w Polsce (1989-1991), Dylematy koncepcji i realizacji, „Studia Ekonomiczne” 1993, nr 30.
 • Chęciński S., Wykorzystanie metod prywatyzacji w procesie przekształceń własnościowych, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012.
 • Dallago B., Prywatyzacja jako droga transformacji systemu gospodarczego, „Ekonomista” 1993.
 • Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Snopek S., Prywatyzacja kapitałowa w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
 • Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Hurry Z.D., Restructuring in the Global Economy, ,,Strategic Managment Journal”, 1993.
 • Jagoda H., Lichtarski J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, pod [red.] R. Borowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1995.
 • Jasiński Z., Restrukturyzacja systemu zarządzania przedsiębiorstwem, “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Warszawa, 1993.
 • Kalbarczyk T., Przekształcenia własnościowe w Polsce - metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych [w:] Przedsiębiorstwo w okresie transformacji, [red.] M. Pierzchalska, WSB w Radomiu, Radom 2000.
 • Kamela – Sowińska A., Bartek –Mirecki A., Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstw, OPO, Bydgoszcz 1995.
 • Kowalczuk – Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, IOPM, Warszawa 1992.
 • Lloyd R., Privatization without Stockmarkets, [w:] Privatization in Practice, [red.] E. Butler, Adam Smith Institute, London 1988.
 • Pełka B., Polityka przemysłowa, strategie i restrukturyzacja przedsiębiorstwa, IOPM, Warszawa 1992.
 • Pełka B., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Określenie restrukturyzacji i procedura jej realizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1994.
 • Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia, PWN, Warszawa 1996.
 • Savas E. S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 • Singh H., Challenges In Researching Corporate Restructuring, „Journal of Management Studies” 1993.
 • Surdykowska S.T., Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Szmitka S., Wyzwania edukacji ekonomicznej związanej z definiowanej pojęcia „prywatyzacja” , „Roczniki Naukowe, Seria B, Nauki Ekonomiczne i Informatyka” 2010, nr 1-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-073fb793-6c8b-4e6e-b0ec-23a7744f5051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.