PL EN


2016 | 52 | 4(210) | 561-570
Article title

Przedmiot badań historyka. Na marginesie „O czynnościach i wytworach” Kazimierza Twardowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The subject of historian’s research. On the sidelines of the Twardowski “Actions and Products”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została użyta metoda naukowej analizy, zaprezentowana przez Kaźmierza Twardowskiego w pracy „O czynnościach i wytworach”. Użyto jej do przebadania procesu interpretacji archiwaliów (na przykładzi e znajdujących się w IPN teczek dochodzeniowych). W artykule autor pokazuje, jak ta metoda może okazać się pomocna dla historyków w przypadkach, w których interpretacja jest skomplikowana.
EN
In the paper was used Kazimierz Twardowski’s method of scientifi c analysis form the paper Actions and Products to analyze process of interpreting archival folders (for example IPN process of inspection). In the paper author show how this method can be useful for historians in complicated cases of interpretation.
Year
Volume
52
Issue
Pages
561-570
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
References
 • Chudy W., 2006, Społeczeństwo zakłamane. 1. Esej o społeczeństwie i kłamstwie 2. Kłamstwo jako metoda, Warszawa: Volumen.
 • Friszke A., Karoń-Ostrowska A., Nosowski Z., Wiścicki T., 2006, T.w. „Jankowski”. Historia współpracy, „Wieź” 7–8.
 • Handelsman M., 2010, Historyka, Warszawa, Neutrion.
 • Isakowicz-Zalewski T., 2007, Księża wobec bezpieki, Kraków: Znak.
 • Konopczyński W., 2015, Historyka, Warszawa, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
 • Mierzwa E.A., 1997, Historyka, Kielce, Wydaw. Pedagogiczne ZNP.
 • Musiał F., 2015, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1970–1989), Kraków: Avalon.
 • Topolski J., 1984, Metodologia historii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tucker A., red., 2008, Companion Philosophy History, Blackwell.
 • Twardowski K., 1911, O czynnościach i wytworach, Kraków: Skład główny w księgarni Gubrynowicza i syna we Lwowie.
 • Twardowski K., 1913, O psychologii: jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0740bc44-671c-4e86-878e-c8b932a0a766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.