PL EN


2014 | 186 cz 2 | 131-143
Article title

Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
The Analysis of the Innovative Derivatives in Terms of Economic Growth
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Over the past few years the global economy has experienced a series of negative events, which turned out to be a consequence of the financial crisis. The crisis left mark in the global economy and led to instability and a reduction of the basic economic indicators. Consequently, several Member States have experienced an economic downturn, in which the primary source of the problem is "excessively developed" financial market, and specifically the derivatives market. The most growing segment of the financial market in the modern economy is derivatives market. This is due to the fact that these instruments offer many possibilities of their use. Research issues, will therefore hover around the market of innovative derivatives, whose natural goal is to strive for expansion. The study attempts to determine how derivatives affect the factors of economic growth and to analyze the relationship between the magnitude of increase in innovative derivatives market and economic growth.
Year
Volume
Pages
131-143
Physical description
Contributors
author
References
 • Barrett R., Ewan J.: BBACredit Derivatives Report 2006. BBA, 2006.
 • Buffett Warns on Investment 'Time Bomb'. http://news.bbc.co.uk/2/hi/2817995.stm.
 • Dębski W.: Rynek finansowy i jego mecjanizmy. Podstawy teorii i praktyki. PWN, Warszawa 2010.
 • Dziawgo D.: Credit rating na miedzynarodowym rynku finansowym. PWN, Warszawa 2010.
 • Huterska A.: Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Jackowicz K.: Pochodne instrumenty kredytowe (I). Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych. "Bank i Kredyt" 2001, vol. 33, nr 3.
 • Jackowicz K.: Pochodne instrumenty kredytowe (II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy. "Bank i Kredyt" 2001.
 • Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2009.
 • Jajuga K.: Elementy nauki o finansach. PWE, Warszawa 2007.
 • Kasapi A.: Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Karkowski P.: Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa. GreenCapital.pl, Warszawa 2009.
 • Krajewski A.: Credit Default Swap narzędziem finansowej zagłady. http://pieniadze. gazeta.pl/Gospodarka/1,125032,9456793,Credit_Default_Swap_Narzedziem_finan sowej_zaglady.htm.
 • Morawska H., Truszkowski J.: Finansowe instrumenty pochodne. Ryzyko, wycena i strategie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
 • Mejszutowicz K.: Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2007.
 • Olszak M.A.: Miedzynarodowy rynek transferu ryzyka kredytowego. "Bank i Kredyt" 2006.
 • Orłowski W.M.: Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale. Agora S.A., Warszawa 2011.
 • Pawliszyn M.: Rozwój rynku pochodnych instrumentów pochodnych. "Bank i Kredyt" 2004.
 • Pruchnicka-Grabias I.: Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie. Przewodnik po strukturzach standardowych i egzotycznych. CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Red. J. Czekaj. PWN, Warszawa 2008.
 • Serwis prasowy. http://www.europarl.europa.eu/portal/pl.
 • Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Znak, Kraków 2007.
 • Rożyński P.: Powracają stare upiory strefy euro. "Dziennik Gazeta Prawna" z 18.11.2010.
 • Tarczyński W.: Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2005, nr 183. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051831538.
 • Współczesna bankowość inwestycyjna. Red. A. Szelągowska. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Wójciak M.: Metody oceny ryzyka kredytowego. PWE, Warszawa 2007.
 • www.bis.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07422964-c3d1-4144-aaa2-a59eb0cb78be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.