PL EN


2015 | 14 | 129-146
Article title

Warsztat tłumaczenia "Trenów" Jana Kochanowskiego na język chorwacki

Authors
Content
Title variants
EN
Workshop in translating Jan Kochanowski’s "Treny" into Croatian language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper consists of the three parts. The first one is about famous intelectuals and their writting during the 16th century in Poland and Croatia. In the second part the author described the first Polish and Croatian grammar and showed their similarities as well as differences. Workshop about translation of Kochanowski’s poetry into Croatian was provided in the third part in which the author presented changes made to the second Tren translation for the purpose of its improvement.
Year
Volume
14
Pages
129-146
Physical description
oryginalny artykuł
Contributors
author
 • Uniwersytet w Zagrzebiu, Filozofski fakultet
References
 • Bartol Kašić – Izbor iz djela (priredila i predgovor napisala Darija Gabrić-Bagarić), red. S. Damjanović, Zagreb 2010.
 • Benešić J., Hrvatsko-poljski rječnik, Zagreb 1949.
 • Borowiec A., Literatura i tajemnica, Kraków 2007.
 • Cassio B., Institutionum lingvae Illyricae libri duo, Editio prima, Romae 1604.
 • Encyklopedia języka polskiego, wyd. III, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.
 • Gabrić-Bagarić D., Život i djelovanje Bartola Kašića (1576-1650). Pogovor. –Institutionum linguae Illyricae libri duo / Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige. Zagreb, 2002.
 • Horvat V., Bartol Kašić i četiri stoljeća hrvatskoga jezikoslovlja, Zagreb 1998.
 • Karpluk M., Mowa naszych przodków, Kraków 1993.
 • Katičić R., Gramatika Bartola Kašića, Zagreb 1981.
 • Kochanowski J., Treny, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972.
 • Kochanowski J., Žalopojke, wyd. 2, tłumacz. Neda Pintarić, Rijeka 2013.
 • Kuraszkiewicz W., Reinhold O., Przedmowa wydaniu gramatyki Piotra Statoriusa, Köln, 1979.
 • Latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski školski rječnik, red. I. Bekavac Basić Zagreb 1991.
 • Oczkowa B., Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Kraków, 2006 // Hrvati i njihov jezik. Iz povijesti kodificiranja književnojezične norme, tkum. N. Pintarić, Zagreb, 2010.
 • Pelc J., Tradycja i nowatorstwo w Trenach, w: Jan Kochanowski, Treny, s. XX –XLVI, wyd. XIII zmienione, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972.
 • Pintarić N., Bartul Kašić i njegovi poljski suvremenici, w: Drugi hrvatski slavistički kongres, Zagreb 2001.
 • Sesar D., Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika, Zagreb 1996.
 • Silić J., Hrvatski jezik kao sustav i kao standard, w: Riječki filološki dani, Zbornik radova I., Rijeka 1996.
 • Skoko B., Hrvatski velikani, Zagreb 2014.
 • Statorius P.,Polonicae gramatices institutio, Cracoviae, 1568.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0748fd67-a44c-4e88-938a-44920d66b76c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.