PL EN


2018 | 534 | 79-88
Article title

Efektywność procesów racjonalizacji polityki oświatowej gmin

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem efektywności procesów racjonalizacji polityki oświatowej prowadzonej w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w latach 2006–2014. Autorzy skoncentrowali się na najbardziej radykalnej formie racjonalizacji, jaką jest likwidacja szkół. Celem artykułu było zweryfikowanie, na ile likwidacja szkół faktycznie przyczyniła się do redukcji kosztów realizacji zadań oświatowych. Ponadto autorzy wskazują na uwarunkowania procesów likwidacji szkół i skupiają się na czynnikach, które obniżają efektywność ekonomiczną podejmowanych działań, ale są istotne z punktu widzenia interesu władz lokalnych. Bazując na wynikach badań empirycznych, autorzy stwierdzają, że elementem wpływającym na wysokość kosztów zadań oświatowych są przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli. Tymczasem likwidacja szkół, z różnych względów, nie zawsze była związana z redukcją etatów, co ograniczało efektywność działań racjonalizacyjnych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07494f90-cb6a-4459-aa5a-d4f4ed6d4a25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.