Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 481 | 142-151

Article title

Efektywność technologicznego wsparcia komunikacji wewnętrznej

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W opracowaniu postawiono tezę, że określone kategorie komunikowania się technologicznego powinny być określane innymi cechami efektywności. Celem opracowania jest zatem wyodrębnienie rodzajów technologicznego wspomagania komunikacji wewnętrznej oraz wskazanie właściwych mierników efektywności każdego ze wskazanych rodzajów. Do realizacji celu opracowania posłużono się metodą analizy, a następnie syntezy. Za podstawę kategoryzacji służy tutaj macierz Ellis, Gibbsa i Reina (1991) opisująca cztery typy interakcji komunikacyjnych. Stosownie do nich w drodze analizy szczegółowej wyodrębniono i zidentyfikowano adekwatne rodzaje i sposoby komunikacji. Następnie, zależnie od rodzajów komunikacji, przedstawiono kryteria oceny efektywności ze względu na ich specyfikę, co pozwoliło, za pomocą syntezy, wyodrębnić cechy efektywności właściwe typom komunikacji. Na koniec wskazano przykładowe narzędzia technologiczne wspomagające określone typy komunikacji.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-074b2a32-bf40-490c-a7ba-cbcd533fb7c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.