PL EN


2017 | 2 | 11-21
Article title

Wojna na Lubelszczyźnie w latach 1914–1915 w świetle wspomnień

Content
Title variants
EN
War in the Lublin area in 1914–1915 according to personal accounts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present publication discusses the attitude of the residents of the Lublin area towards the outbreak, the course and outcome of the war, as well as its impact on the everyday life of civilian population in the years 1914–1915. The memoirs and personal accounts chosen to this end allow for the determination of the prevailing social attitudes, as they reflect the opinions of not just the well-educated and self-conscious strata, but also the “silent” part of the society, i.e. that which had been affected the most by the war, and where the majority of refugees originated from – both during the local resettlements in 1914, and the forced migration of the citizens of Congress Poland into Russia’s interior, caused by the soulless decisions of the Russian authorities in the following year
Year
Volume
2
Pages
11-21
Physical description
Dates
published
2017-11-01
Contributors
References
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Warszawie (CKO), 390, Sprawozdanie Lubelskiego Obywatelskiego Komitetu Gubernialnego z działalności za czas od założenia do d. 1 kwietnia 1915 r.
 • Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Komitet Ratunkowy Ziemi Lubelskiej (KRZL), 13, Memoriały (1915–1916), A. Napiórkowski, Organizacja pomocy.
 • Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Spuścizna Antoniny Kołaczkowskiej [właścicielka dóbr Strzyżewice w woj. lubelskim] (SAK), 1, Pamiętnik Antoniny Kołaczkowskiej ze Strzyżewic [wspomnienia okresu wojny 30 IX 1914 – 30 XII 1915].
 • Fornalska, M. (1973), Pamiętnik matki, cz. 1. Warszawa.
 • Komunikat do ziemian (1914). W: Życie Lubelskie. 115, 9 VIII.
 • Korzeniowski, M. (1992), Lubelski Miejski Komitet Obywatelski w latach 1914–1915. W: Rocznik Lubelski. XXXI/XXXII: 1989–1990 [druk: 1992], 161–174.
 • Korzeniowski, M. (2016), Krasnystaw w latach 1914–1915 w świetle wspomnień. W: Zapiski Krasnostawskie. VI, 33–44.
 • Kossakowski, M. S. (2010), Diariusz. 21 maja – 31 sierpnia 1915, cz. 1. Lublin.
 • Krasicki, A. (1988), Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914–1916. Warszawa.
 • Krawiec, H. (2002a), Pierwsza wojna światowa na terenie gminy Zakrzówek (1914–1918). W: Regionalista. 19, 11–15.
 • Krawiec, H. (2002b), Stefan Kazimierz Kowerski – ziemianin i działacz społeczny. W: Regionalista. 18, 31–36.
 • Latawiec, K. (2002), Ewakuacja organów administracji ogólnej wyższego i niższego szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku. W: Radzyński Rocznik Humanistyczny. 2. 43–55.
 • Marczuk, J. (1979), Samorząd Miasta Lublina w latach 1915–1918. W: Kwartalnik Historyczny. 86/2, 281–296.
 • Przegaliński, A. (2015), W świecie rodziny i obowiązków publicznych. Życie i działalność społeczna hr. Aleksandra Szeptyckiego (1866–1940). W: Kidzińska-Król, A. (red.), Ludzie. Władza. Narody. Religie. Lubelszczyzna. Polska. Europa. Lublin, 433–466.
 • Rostworowska z Fudakowskich, T. (2013), Za szlakiem mojego życia. Wspomnienia z lat 1876–1949. Lublin.
 • Stępnik, K. (1999), Legenda Lublina (30 lipca 1915 roku). W: Łoch, E./Stępnik, K. (red.), Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia. Lublin, 27–37.
 • Wojtołowski, L. N. [Войтоловский, Л. Н.] (2015), Всходил кровавый Марс: по следам войны. W: <http://militera.lib.ru/memo/russian/voitolovsky_ln/index.html> (dostęp 19 maja 2015).
 • Wysocki, L. (1914), Walki w Lubelskiem. II. Pod Wysokiem. W: Ziemia Lubelska. 265/25 IX, 1.
 • Wysocki, L. (2015), Pierwsza wojna światowa w Wysokiem. W: (dostęp 19 maja 2015).
 • Zając, J. (2015), Bitwa na polach Tarnawki. W: (dostęp 19 maja 2015) [relacja znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem].
 • Żurek, F. (2009), Powiat krasnostawski w walce o wolność. Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-074f014d-d0e6-407c-b335-1719eca4fb20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.