PL EN


Journal
2011 | 24 | 135-146
Article title

Die Schifffahrtspolitik und die Markierung des Schifffahrtsweges Stettin–Swinemünde in den Jahren 1820–1945

Content
Title variants
PL
Polityka żeglugowa i oznakowanie trasy Szczecin–Świnoujście w latach 1820–1945
Conference
This volume is dedicated to Professor Jerzy Trzoska on His seventieth birthday
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
W artykule ukazano ważność dróg wodnych prowadzących do Szczecina – ważnego portu przeładunkowego towarów transportowanych drogami śródlądowymi i morskimi. Rozwój handlu i spory ruch żeglugowy na trasie Bałtyk–Szczecin wymusiły na władzach modernizację portu morskiego w Świnoujściu, podejścia do tego portu oraz dróg wodnych prowadzących do Szczecina. Modernizacja portu i dróg wodnych przebiegała etapami i była związana z rozwojem różnorodnych znaków nawigacyjnych, które zapewniały odpowiedni poziom bezpieczeństwa żeglugi. Z drugiej strony polityka żeglugowa zmierzała do dopuszczenia do żeglugi na trasie Świnoujście–Szczecin statków o większym tonażu, a tym samym o większym zanurzeniu. Ten proces wymuszał konieczność okresowego pogłębiania głównego toru wodnego. W rezultacie tych i innych działań kompleks portowy Świnoujście-Szczecin stał się jednym z ważniejszych węzłów tego typu na południowym Bałtyku. Konkurował on z węzłami Piława-Królewiec i kompleksem portowym Gdańska.
Keywords
Journal
Year
Volume
24
Pages
135-146
Physical description
Contributors
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
References
  • Archiwum Państwowe w Szczecinie [Staatsarchiv Stettin], Urząd Budownictwa Portowego w Świnoujściu [Hafenbauamt in Swinemünde]
  • Landesarchiv Greifswald
  • „Nachrichten für Seefahrer“, 2764, 1953
  • Burkhardt R.: Geschichte des Hafens und der Stadt Swinemünde, 1. Teil
  • Gröner E.: Die deutschen Kriegsschiffe 1815–1945, Bd. 5, Hilfsschiffe II, Koblenz 1988
  • Historia Pomorza [Geschichte Pommerns], hg. v. G. Labuda, Bd. 3, T. 1, Poznań 1993
  • Komorowski A., Pietkiewicz I., Szulczewski A.: Najstarsze latarnie morskie Zatoki Gdańskiej [Die ältesten Leuchttürme der Danziger Bucht], Gdańsk 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07504358-d4cd-435a-b5a9-5a8d8998177e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.