Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 911 | 21-32

Article title

Warunki stosowania analogia legis

Title variants

EN
Conditions for the Use of Analogia Legis

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article examines analogia legis, the application of a legal rule to the facts of a similar but not by law regulated case. It starts with a discussion of the concept of analogia legis, followed by a look at conditions that enable the use of this type of reasoning and an examination of legal loopholes in order to determine the similarity between the facts not covered by normalisation and an actual state regulated by the law. The circumstances that would preclude the application of analogia legis are identified. Finally, other ways of drawing inferences from the rules of law beyond analogia legis are outlined.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Grzybowski S., Skąpski J., Wójcik S. [1988], Zarys prawa cywilnego, PWN, Warszawa.
 • Hofmański P., Zabłocki S. [2011], Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Longchamps de Berier R. [1922], Wstęp do nauki prawa cywilnego, Nakładem Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Mastalski R. [1989], Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Nawrot O. [2007], Wprowadzenie do logiki dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nazar M. [1986], Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1984 r. III CZP 42/84., OSPiKA 1986, nr 5, poz. 6
 • Nowacki J. [1966], Analogia legis, PWN, Warszawa.
 • Nowacki J. [2000], Analogia legis a sprawiedliwość legalna [w:] Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego [2010], red. A. Kaźmierczyk, Difin, Warszawa.
 • Postanowienie SN z dnia 25 maja 2001 r., WA 15/2001, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2001, nr 10, poz. 19.
 • Radwański Z. [1982], Problemy metodologiczne dogmatyki prawa cywilnego [w:] Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej. Łódź 27–28 marca 1980 r., red. J. Wróblewski, Ossolineum, Wrocław.
 • Smoktunowicz E. [1970], Analogia w prawie administracyjnym, PWN, Warszawa.
 • Stefaniuk K. [1986], Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1984 r., III CZP 42/84, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 6.
 • Stelmachowski A. [1984], Wstęp do teorii prawa cywilnego, PWN, Warszawa.
 • Uchwała SN z dnia 26 września 1969 r. III CZP 8/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 97.
 • Uchwała SN z dnia 11 października 1991 r., III CZP 37/91, OSNCP 1992, nr 4, poz. 50.
 • Waśkowski E. [1936], Teoria wykładni prawa cywilnego. Metodologia dogmatyki cywilistycznej w zarysie, Izba Adwokacka, Warszawa.
 • Wyrok SN z dnia 25 listopada 1997 r., III CKN 264/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 83.
 • Wyrok SN z dnia 23 marca 1999 r., II CKN 24/98, OSNC 1999, nr 11, poz. 187.
 • Ziembiński Z. [1980], Problemy podstawowe prawoznawstwa, PWN, Warszawa.
 • Zoll F. [1984], Prawo cywilne w zarysie, t. I, Księgarnia Powszechna, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07522938-f61c-48eb-b78b-6f6255e07ddb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.