PL EN


2012 | 3 | 373-375
Article title

Zakażenia wirusami hepatotropowymi wśród personelu medycznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
  • Zielińska-Jankieiwcz K, Kozajda A, Szadkowska-Stańczyk I. Zawodowa ekspozycja na czynniki biologiczne i ochronanarażonych na nie pracowników w świetle nowych przepisów prawnych. Med Pracy 2005; 56(4): 3.
  • Baran M, Wójtowska-Mach J. Ekspozycja zawodowa z udziałem materiału potencjalnie zakaźnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Zakażenia 2008; 8(5): 98−101.
  • Smoliński P, Serafińska S, Gładysz A, i wsp. Choroby zawodowe wśród pracowników służby zdrowia związane z zakażeniem wirusami HBV/HCV/HIV zarejestrowane w Polsce w latach 1999−2003 − aktualne trendy epidemiologiczne i ich implikacje. Zakażenia 2005; 2: 55−56, 58
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0754937b-a30e-4c27-b92e-d7a1043590bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.