Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(97) | 37-40

Article title

Sposoby rozwiazywania problemów zaniedbanych zasobów mieszkaniowych i potrzeb różnych pokoleń mieszkańców na przykładzie Łodzi

Authors

Content

Title variants

EN
The Ways of Solving Problems of Neglected Housing Resources and the Needs of Different Generations of Inhabitants on the Example of Łódź

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Łódź pomimo tego, iż jest aktualnie trzecim do wielkości miastem Polski, boryka się z ogromnymi problemami dotyczącymi własnych zasobów mieszkaniowych. W roku 2012 przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje społeczne w celu ustalenia najbardziej doskwierających mieszkańcom miasta problemów, ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej. Konsultacje te zaowocowały powstaniem nowej strategii rozwoju oraz innowacyjnymi programami mającymi stanowić odpowiedź na największe lokalowe bolączki mieszkańców. Artykuł stanowi podsumowanie tych działań oraz ocenę ich skuteczności.
EN
Despite the fact that it is currently the third largest Polish city, Łódź is struggling with huge problems of its own housing economy. In 2012 broad public consultations were conducted in order to determine the most important problems that afflict the inhabitants of the city with the particular emphasis on the city center. These consultations resulted in the creation of a new development strategy and innovative programs aimed at responding to the most significant problems. The article is a summary of these measures and their effectiveness.

Year

Issue

Pages

37-40

Physical description

Dates

published
2016-09-01

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

References

  • Izba Projektowania Budowlanego, [dostęp: 29.04.2016], <http://www.ipb.org.pl>.
  • Konsultacje projektu strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi społeczne 2020+, [dostęp: 17.08.2016], <http://uml.lodz.pl/samorzad/konsultacje_spoleczne/konsultacje_spoleczne_projektu_strategii_zintegrowanego_rozwoju_lodzi_2020>.
  • Kucharska-Stasiak E., Sytuacja mieszkaniowa w Łodzi na tle innych miast, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, 2008, nr 7/2.
  • Kucharska-Stasiak E., Żelazowski K., Załęczna M., Stan gospodarki mieszkaniowej w gminie Łódź, pożądane kierunki zmian, Łódź 2011.
  • Ludność stan w dniu 30 VI: Ludność według płci i miast: łódzkie, GUS – Baza Demografia: Wyniki badań bieżących: Stan i struktura ludności: Ludność: 2015.
  • Mia100 Kamienic, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, [dostęp: 30.04.2016], <http://bip.uml.lodz.pl>.
  • Raport o stanie miasta. 2002. Wydział Strategii i Analiz UMŁ Łódź
  • Twardowska K., Konsultacje Społeczne w zakresie gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Łodzi, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014, nr 253.
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, [dostęp: 30.04.2016], <http://bip.uml.lodz.pl>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07555003-75b9-4d2b-8fbc-6549281ca4fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.