PL EN


2017 | 467 | 70-81
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kurczenie się miast stanowi obecnie aktualny problem procesów urbanizacyjnych w Polsce. Zmiany ustrojowe w Polsce i proces integracji z Unią Europejską wpłynęły na strukturę i dynamikę zachodzących zmian w populacji kraju, w tym szczególnie na obszary miejskie. Przedmiotem opracowania jest identyfikacja głównych przejawów kurczenia się miast na tle zjawisk ludnościowych. Autorka scharakteryzowała aktualną sytuację w miastach wojewódzkich w Polsce w kontekście depopulacji. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2000-2015.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-075741e2-a4d0-4e19-9ca1-673f8757bdad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.