PL EN


2013 | 1 | 12-14
Article title

Narzędzia badawcze do oceny jakości życia zależnej od zdrowia (HRQoL - Health Related Quality od Life).

Content
Title variants
EN
Research tools for evaluating the Health Related Quality of Life.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQoL) zostało wprowadzone w 1900 r. przez Schippera i wsp. Jest to koncepcja wielowymiarowa, która ściśle wiąże się w holistycznym podejściu do człowieka z definicją zdrowia sformułowaną przez WHO, mówiącą o zdrowiu jako pełnym dobrostanie fizycznym, psychicznym i społecznym. Od lat 90. ubiegłego wieku obserwuje się nieustanny rozwój badań nad jakością życia osób dotkniętych chorobami. Wśród metod stosowanych do badania i analizy jakości życia znajdują się metody jakościowe i ilościowe. Do technik ilościowych zalicza się badanie kwestionariuszowe umożliwiające samoocenę jakości życia. Istnieje możliwość zastosowania kwestionariuszy ogólnych i specyficznych. W pracy omówiono najczęściej stosowane kwestionariusze ogólne do badania jakości życia zależnej od zdrowia.
EN
The concept of quality of life in the conditioned state of health, HRQoL was introduced in 1900 by Schipper et al. as a multidimensional concept that is closely related to the holistic approach to human health with the definition formulated by the WHO as saying about health welfare full physical, mental and social. Since the 90 observed a continuous development of research on the quality of life of people affected by the disease. Among the methods used for testing and analyzing the quality of life includes qualitative and quantitative methods. In the study its is possible to use the general and/or specific questionnaires. The paper discusses the most commonly used questionnaires to survey the halth related quality of life.
Year
Issue
1
Pages
12-14
Physical description
Dates
published
2013-01-06
Contributors
author
 • Studenckie Koło Naukowe Pielggniarstwa Internistycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Studenckie Koło Naukowe Pielggniarstwa Internistycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, izabella.uchmanowicz@umed.wroc.pl
 • Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Schipper H. Quality of life: principless of the clinical paradigm. J Psychosocial Oncol 1990; 8, 2/3: 171–185.
 • 2. Farnik-Brodzińska M, Pierzchała W. Znaczenie badań jakości życia w przewlekłych chorobach układu oddechowego w aspekcie holistycznego pojęcia medycyny. Wiad Lek 1998; 52: 7–8.
 • 3. Wołowicka L, red. Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Akademia Medyczna; 2001.
 • 4. Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Probl Hig Epidemiol 2008; 89: 467–470.
 • 5. De Walden-Gałuszko K, Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 1994.
 • 6. Chrobak M. Ocena jakości życia zależnej od stanu zdrowia. Probl Pielęgn 2009; 17(2): 123–127.
 • 7. Sokolnicka H, Mikuła W. Metody oceny jakości życia mające zastosowanie w medycynie. Med Rodz 2003; 3(4): 129–131.
 • 8. Kłak A, Mińko M, Siwczyńska D. Metody kwestionariuszowe badania jakości życia. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(4): 632–638.
 • 9. Trojanowska A. Znaczenie badań nad jakością życia w medycynie. Zdr Publ 2011; 121, 1: 99–103.
 • 10. Dębska G. Badanie jakości życia pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Acta Pneumonol Allergol Pediatrica 2003; 6, 2: 39–42.
 • 11. Kaplan RM, et al. The quality of well-being scale. Med Care 1989; 27: 1076–1083.
 • 12. McEwen J, Hunt S, McKenna S. A measure of perceived health: the Nottingham Health Profile. In: Abellin T, Brzeziński ZJ, Carstairs VDI, eds. Measurement in health promotion and protection. Copenhagen: World Health Organization; 1987: 590–603.
 • 13. Ware JE, Kosinski M, et al. SF-36 Health Survey: manual and interpretation guide. Boston: The Health Institute, New England Medical Center; 1993.
 • 14. The WHOQoL Group, The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQoL): Development and general psychometric properties. Soc Sci Med 1998; 46: 1569 –1585.
 • 15. De Jong W, et al. Quality of life in patients with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol 1997; 23: 95–100.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0758de16-2efc-4eee-abd4-c7941353f0e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.