PL EN


2013 | 2 | 2 | 281-293
Article title

Inwestycje a rentowność przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Investments and profitalbility of corporate sector – results of research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem referatu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych badań ilościowych dotyczących wpływu poziomu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne na rentowność przedsiębiorstw. Celem badań było zweryfikowanie istotności wpływu inwestycji na rentowność, oraz określenie okresu, w jakim wpływ ten się uwidacznia. W celu weryfikacji tezy o wpływie inwestycji na rentowność przedsiębiorstw przeprowadzono badania empiryczne obejmujące 14 letni okres 1997-2010. Przeprowadzone analizy korelacji nie pozwoliły na potwierdzenie tezy o wpływie wielkości inwestycji w aktywa trwałe na przyszłą rentowność w sektorze przedsiębiorstw, w pełni potwierdziły natomiast odwrotną zależność. W świetle uzyskanych wyników można uznać ,że wielkość zysku była istotnym czynnikiem determinującym wielkość inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w całym badanym okresie.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
281-293
Physical description
Contributors
author
  • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków
References
  • 1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, GUS, Warszawa, 1998-2011.
  • 2. Desa M.A., Goolsbee A.D. (2004), Investments, Overhang and Tax Policy, Brookings Papers on Economic Activity nr 2.
  • 3. Emmons W.R., Schmid F.A. (2004), Monetary Policy Actions and the Incentive to Invest, Business Economics.
  • 4. Fazzari S. (1993), Investment and U.S. Financial Policy In Nineteen-nineties, NBER Working Paper nr 98.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-075a074e-ba27-4056-b706-b0879abf03da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.