PL EN


2019 | 2 | 130-146
Article title

Analiza danych biometrycznych reakcji okoruchowych i mimicznych na archiwalny plakat propagandowy

Content
Title variants
EN
Analysis of Biometric Data of Eye Movements and Mimic Reactions to Archival Propaganda Posters
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomiary biometryczne pozwalają uzyskać dane o nieuświadomionych reakcjach respondentów na prezentowany materiał, w tym przypadku wizualny. Cel: Poznanie reakcji współczesnych widzów na przekaz propagandowy plakatów polskich z okresu po 1945 roku. Metody badań: Pomiary biometryczne: eyetracking i facetracking oraz badanie ankietowe. Wyniki i wnioski: Potwierdzono większe oddziaływanie obrazu niż tekstu oraz silne reakcje emocjonalne na przekaz; odmienne reakcje grup respondentów o różnym przygotowaniu. Wartość poznawcza: Trwały potencjał oddziaływania plakatów propagandowych na widza; wiedza do wykorzystania w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.
EN
Biometric measurements enable collection of data concerning unconscious respondents’ reactions to presented material, visual in this case. Goal: inquiry of reactions of nowadays viewers to the propaganda message of Polish posters from the decade after 1945. Methods: biometric measurements: eyetracking and facetracking, questionnaire survey. Results: confirmed stronger influence of image than text, and intensive emotional reactions for the communicate; different reactions of the respondent groups with different knowledge. Research value: stable potential of influence of propaganda posters to the viewers, regardless of the age of the former; results to be applied in education and popularisation of science
Year
Issue
2
Pages
130-146
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Arendt, F., Marquart, F., & Matthes, J. (2015). Effects of Right-Wing Populist Political Advertising on Implicit and Explicit Stereotypes. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 27(4), 178.
 • Chomczyński, P., Dymarczyk, W., & Ferenc, T. (2014). Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Clement, J., Kristensen, T., & Grønhaug, K. (2013). Understanding Consumers' In-Store Visual Perception: The Influence of Package Design Features on Visual Attention. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(2), 234–239.
 • de Lazari, A., & Râbov, O. V. (2008). Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Ferenc, T. (Red.). (2011). Socjologia wizualna w praktyce: plakat jako narzędzie propagandy wojennej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hayek, L. (2011). Visual Communication in Election Campaigns: An Analysis of Election Posters in the 2008 Austrian National Election Campaign. International Journal of the Image, 1(3), 139–146.
 • Jarecka, U. (2008). Propaganda wizualna słusznej wojny: Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Jarodzka, H., Holmqvist, K., & Gruber, H., (2017). Eye Tracking in Educational Science: Theoretical Frameworks and Research Agendas. Journal of Eye Movement Research, 10(1). https://doi.org/10.16910/jemr.10.1.3
 • Jaśkowski, P. (2004). Zarys psychofizjologii. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Kaminski, J. J. (2014). World War I and Propaganda Poster Art: Comparing the United States and German Cases. Epiphany, 7(2), 64–81.
 • Karthikeyan, S., Jagadeesh, V., Shenoy, R., Ecksteinz, M., & Manjunath, B. S. (2013). From Where and How to What we See. [In:] Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (pp. 625–632).
 • Leinwand, A. J. (1998). Sztuka w służbie utopii: o funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917–1922. Warszawa: Instytut Historii PAN.
 • Marquart, F., Matthes, J., & Rapp, E. (2016). Selective Exposure in the Context of Political Advertising: A Behavioral Approach Using Eye-tracking Methodology. International Journal of Communication, 10, 2576–2595.
 • Miłkowska, D. (2015). O komizmie ze słupa ogłoszeniowego. DYSKURS: Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 19:194–207.
 • Norris, S. M. (2006). A War of Images: Russian Popular Prints, Wartime Culture, and National Identity, 1812–1945. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.
 • Nowakowska, U., & Ignatowicz, H. (2014). ‘Crops for the State!’Agriculture and the Countryside in 1950s Propaganda Posters of Central and Eastern Europe. Folk Life, 52(1), 62–81.
 • Pretorius, J. D. (2016). Propaganda Tricks – Good and Bad: The Posters of the Mobile Visual Instruction and Propaganda Section of the South African Union Defence Force from January to July 1945. South African Historical Journal, 68(4), 573–622.
 • Schmuck, D., & Matthes, J. (2017). Effects of Economic and Symbolic Threat Appeals in Right-wing Populist Advertising on Anti-immigrant Attitudes: The Impact of Textual and Cisual Appeals. Political Communication, 34(4), 607–626.
 • Thomas, Ch. (2012). A Thousand Words. Poster Propaganda of World War II. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-075ce43a-3dad-49ad-9020-c0d4ea8545ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.