PL EN


2013 | 1 | 1 | 106-116
Article title

Strategie migracyjne Polaków po 2004 roku. Przypadek Szkocji

Authors
Content
Title variants
EN
Migration strategies of Poles after 2004. Case study of Scotland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu są strategie migracyjne Polaków w Szkocji po 2004 roku. Praca oparta została na wynikach dwudziestu pięciu wywiadów z Polakami mieszkającymi w Edynburgu, literaturze na temat migracji oraz raportach Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W artykule przedstawione zostały wnioski wyciągnięte z wywiadów, a następnie porównane do badań na temat Polonii w Zjednoczonym Królestwie. Ponadto, artykuł zawiera analizę odpowiedzi na pytania dotyczące życia w Wielkiej Brytanii, pomocy socjalnej, opinii na temat Brytyjczyków, relacji między polskimi migrantami, planów na przyszłość oraz wiele innych. Początkowo większość polskich migrantów osiedlała się w Anglii, ale obecnie ulega to zmianie i migranci wybierają inne części Zjednoczonego Królestwa, w tym Szkocję. Polacy łatwo integrują się w nowych miejscach zamieszkania oraz przystosowują do wymogów rynku pracy. Ta kwestia okazuje się z upływem czasu zyskiwać coraz większe znaczenie. Migracje do Wielkiej Brytanii po 2004 roku to wciąż aktualny temat, ponieważ liczba Polaków żyjących tam ciągle rośnie i w sporej części jest to równoważne z osiedleniem się na stałe. Brytyjska gospodarka wiele zyskuje dzięki pracy polskich migrantów. Są bardzo elastyczni w kwestii wykonywanych zawodów oraz bardzo pracowici. Polskiej gospodarce również przynosi to korzyść, ze względu na transfery zarobków przesyłanych do rodzin w Polsce.
EN
The topic of this paper is: the migration strategies of Poles after 2004. The example of Scotland. Paper is based on 25th interviews with Polish migrants in Edinburgh, literature about migrations and reports from Centre of Migrations Research (CMR) in University of Warsaw. Paper contents conclusions from interviews which are compared to research about all Polish migrants in Great Britain. What is more, paper included more specific questions about living in United Kingdom, social help, opinion about British people, relations between Polish migrants, plans for future and more. At first, most of Polish migrants were living in England but now it is changing, they going to other parts of this country, like Scotland. That problem seems to becoming more and more important in time. Migrations to UK after 2004 are still actual topic because the number of Polish people living in there is still rising and in a huge part it is equivalent with staying there permanently. British economy gains a lot on Polish migrants. They are very flexible and hardworking. Polish economy gain on them too, because of the money transferring to Poland to their families.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
106-116
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-3781
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0760632b-35f0-491e-8e87-d8786572e654
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.