Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 153-166

Article title

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Content

Title variants

EN
Employment of the disabled

Languages of publication

Abstracts

EN
This paper provides a possible answer to the question of why so few people with disabilities enter the labor market. Introductory remarks on the importance of work and being employed in human life are followed by different definitions of disability. By reference to the basic facts about employing people with disabilities in Poland, the author identifies and examines the obstacles that make it difficult for a disabled person to get a job. Along with architectural barriers in the workplace and unfavorable attitude of the employers, there is another factor that narrows down the range of job offers available to disabled individuals: an average level of education in this group of people, comparing to others, is lower. As a consequence, job and life opportunities for this social group remain significantly limited.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

153-166

Physical description

Contributors

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

References

 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnpsprawni.gov.pl.
 • Domański H., Struktura społeczna, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007.
 • Jan Paweł II, Laborem Exercens, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej: Tum, Wrocław [1981] 1995.
 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, z 13 sierpnia 1997 r.
 • Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, opracowanie: A. Barczyński, P. Radecki, Krakowska Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2008.
 • Kowalski K., Projektowanie bez barier – wytyczne, [2009], www.niepełnosprawni.pl, [dostęp: 07.11.2013].
 • Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.
 • Główny Urząd Statystyczny, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 roku, Warszawa 2008.
 • Gorajewska D., Fakty i mity o osobach niepełnosprawnych, www.intergracja.org, Warszawa 2009, [dostęp: 05.07.2010].
 • Maj K., O potrzebie badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością, [w]: Osoby z ograniczona sprawnością na rynku pracy, red. A. Brzezińska, Z. Wożniak, K. Maj, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.
 • Najmiec A., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007.
 • Paszkowicz M. A., Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
 • Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak jest? Co można zmienić, red. M. Nicińska Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_ HTML.htm [dostęp: 20.11.2013].
 • Światowa Organizacja Zdrowia, www.who.int/topics/disabilites/en [dostęp: 21.11. 2013].
 • Tarkowska E., Ubóstwo i wykluczenia społeczne. Koncepcje i polskie problemy, [w]: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006.
 • Woźniak Z., Główne bariery aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością [w:] Osoby z ograniczona sprawnością na rynku pracy, red. A. Brzezińska,Z. Woźniak, K. Maj, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0761b442-4269-4864-9a71-4add7b1dd80d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.