PL EN


2014 | 3 | 117–136
Article title

Obraz ucznia-jedynaka w świetle analizy transakcyjnej

Content
Title variants
EN
The Picture of the Only Child from the Transactional Analysis Perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Recent years have witnessed major demographic changes in the Polish society. It is clearly visible that the birth rate has been continuously falling down, which, obviously, affects the functioning of schools in this country. However, a smaller number of children is not used to create less numerous classes, thus offering students a chance to learn in a more comfortable environment. The number of pupils in classes remains constant, but the number of only children in them increases significantly. The author of this article studies this particular group of students in an attempt to determine if there are any differences in the functioning of children with and without siblings in the areas of their ego states, transactions and time structures.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Broniarz S. (2014), List prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej, http://www.znp.edu.pl/element/1797/List_prezesa_ZNP_z_okazji_Dnia_Edukacji_Narodowej [stan z 9.09.2014]
 • Brzezińska A.I. (red.) (2005), Psychologiczne portrety człowieka, GWP, Gdańsk.
 • Czaczkowska E.K. (2009), O rodzinie mówimy za mało, „Rzeczpospolita”, nr 70.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2014a), Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2014b), Warunki życia rodzin w Polsce, Warszawa.
 • Harwas-Napierała B. (2006), Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Heiller B., Sills Ch. (2010), Life scripts: an existential perspective, [w:] Erskine R.G, Life scripts. A Transactional Analysis of Unconscious Relational Patterns, Karnac, London.
 • Jagieła J. (red.) (2011), Analiza transakcyjna w edukacji, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
 • Jagieła J. (2007a), Narcystyczna szkoła. O psychologicznej rzeczywistości szkoły, Wydawnictwo Rubikon, Kraków.
 • Jagieła J. (2007b), Relacje w rodzinie a szkoła, Wydawnictwo Rubikon, Kraków.
 • Jagieła J. (2012), Słownik analizy transakcyjnej, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
 • Klein M. (1985), Ten personality types, „Transactional Analysis Journal”, nr 15(3).
 • Maszke A.W. (2008), Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Napper R. (2010), The individual in context: how do I fit in around here?, [w:] Erskine R.G., Life scripts. A Transactional Analysis of Unconscious Relational Patterns, Karnac, London.
 • O’Reilly-Knapp M., Erskine R.G. (2010), The script system: an unconscious organization of experience, [w:] R.G. Erskine, R.G. Erskine, Life scripts. A Transactional Analysis of Unconscious Relational Patterns, Karnac, London.
 • Pankowska D. (2005), Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk.
 • Pierzchała A. (2013), Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
 • Połomski P. (2002), Psychologiczna charakterystyka jedynaków, „Polskie Forum Psychologiczne”, nr 2(7).
 • Prognoza ludności na lata 2008–2035 (2009), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Prosnowski R. (2010), Jedynactwo dzieci we współczesnej rodzinie (na podstawie literatury przedmiotowej), niepublikowana praca doktorska, Papieski Wydział Teologiczny. Instytut Teologii Pastoralnej, Wrocław.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2000), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa.
 • Retief Y., Convoy B. (1997), Conscious Empowerment Therapy: A Model for Counseling Adult Survivors of Childhood Abuse, „Transactional Analysis Journal”, nr 27(1).
 • Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Stewart I., Joines V. (1987), TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis, Lifespace Publishing, Nottingham and Chapel Hill.
 • Wan J. (2014), Polityka jednego dziecka drastycznie zmniejsza populację Chińczyków. Naukowcy apelują do rządu o zmiany w prawie,
 • http://wpolityce.pl/wydarzenia/30178-polityka-jednego-dziecka-drastyczniezmniejsza-populacje-chinczykow-naukowcy-apeluja-do-rzadu-o-zmiany-wprawie [stan z 6.09.2014].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0765a0b4-f70f-4bea-afbb-87fc71192b82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.