PL EN


2017 | 29 | 17-24
Article title

Między męczeństwem a przystosowaniem. Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej pod rządami komunistów (1944–1989)

Content
Title variants
EN
Between martyrdom and adaptation: The Catholic Church in Central and Eastern Europe under Communist rule (1944–1989)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
References
 • Churches in the Century of the Totalitarian Systems, t. 1–2, red. J. Kłoczowski, W. Lenarczyk, S. Łukasiewicz, Lublin 2001.
 • Cywiński B., Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodniej, t. 2: „…i was prześladować będą”, Lublin 1990.
 • Derewenda R., „Dzieło wiary”. Historia Ruchu Światło–Życie w latach 1950–1985, Kraków 2010.
 • Dudek A., Marszałkowski T., Walki uliczne w PRL, Kraków 1999.
 • Grajewski A., Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją, Poznań 1999.
 • Holzer J., Europa zimnej wojny, Kraków 2012.
 • Lagzi G., Kościół katolicki na Litwie w czasach sowieckich, „Annales Instituti Slavici Universitatis Debrecenensis”, „Slavica” XXXIX (2010), s. 5–6.
 • Roszkowski W., East Central Europe. A concise history, Warszawa 2015.
 • Stanaszek B., Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 1945–1967, t. 2, Duszpasterstwo i laicyzacja życia społecznego, Sandomierz 2006.
 • Streikus A., Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944–1990), Warszawa 2010.
 • Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-076c3ad3-d53a-4d2a-b560-99b8cf39af15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.