Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(10) | 76-90

Article title

Customer Relationship Management in scientific and research institutions

Content

Title variants

PL
Customer Relationship Management w instytucjach naukowych i badawczych

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Basing on the example of a scientific institute, this article shows: – potential areas in which CRM philosophy, procedures and tools could be applied – purpose of applying CRM – outcomes to expect from CRM application The article shows the Customer Relationship Management idea exclusively, along with areas of its use in scientific and research institutions and also a proposal to determine a group of clients for these institutions. The summary of the article consists of information regarding sources of knowledge about CRM philosophy and procedures (mainly bibliographical) and also about IT systems which support CRM.
PL
Artykuł prezentuje na przykładzie instytutu badawczego: - możliwe obszary zastosowania filozofii, procedur i narzędzi CRM, - celowość stosowania CRM, - efekty jakich można się spodziewać po zastosowaniu CRM. W artykule przedstawiona jest idea CRM, obszary zastosowań w instytucjach naukowych i badawczych oraz propozycja określenia grupy klientów tych instytucji. Podsumowaniem artykułu są informacje o źródłach wiedzy o filozofii i procedurach CRM (głównie bibliograficznych) oraz o systemach informatycznych wspomagających CRM.

Publisher

Year

Issue

Pages

76-90

Physical description

Dates

published
2013-12

Contributors

 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

References

 • Amrit T., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM. Wydawnictwo Placet, 2003
 • Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S., Klient jako kapitał. Budowa cennego majatku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2004
 • Buchnowska D., CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
 • Cram T., Customers that count. How to build living relationships with your mosst valuable customers, Pearson Education 2001
 • Dejnaka A., CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002
 • Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004
 • Dyché, J., Customer Relationship Management, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002
 • Jaworska, K., Mazur A., Mazur D., CRM Zarządzanie Kontaktami z klientami, Madar, Zabrze 2001
 • Fijor J.M., Metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaży, Wydawnictwo Fijor Publishing, Chicago–Warszawa 2001
 • Godin S., Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends into Customers, Simon & Schuster, 1999
 • Gordon I., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE 2001
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003
 • Lee D., Self-guided CRM (Customer Relationship Management), High-Yield Marketing Press, 2000
 • Newell F., Loyalty.com: Customer Relationship Management in the new era of Internet Marketing, IFC Press 2002
 • Osenton T., Customer Share Marketing: How the Worlds Great Marketers Unlock Profits from Customer Loyalty, Pearson Education 2002
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001
 • Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management,Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
 • Varey R.J., Relationship Marketing: Dialogue and Networks in the E-commerce Era, John Wiley & Sons, 2003
 • Wereda, W., Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin Warszawa, 2009

Notes

EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-076db544-d12f-4d57-bf75-74df36babf69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.