PL EN


2017 | 478 | 91-98
Article title

Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw. Przegląd literatury

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł otwiera serię publikacji poświęconych weryfikacji teorii struktury kapitału w warunkach polskich. Na gruncie przeglądu dotychczasowego dorobku zidentyfikowano i omówiono w nim podstawowe teorie, a także wyodrębniono czynniki mogące mieć wpływ na zmiany w strukturze finansowania przedsiębiorstwa. W efekcie, dla celów dalszych badań sformułowano następującą hipotezę: struktura kapitału przedsiębiorstwa zależy od udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem, wielkości i wzrostu przedsiębiorstwa, jego rentowności, płynności i wielkości nieodsetkowej tarczy podatkowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07704180-34c9-462f-803e-886845439e7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.