PL EN


Journal
2017 | 21 | 1(46) | 121-134
Article title

Tajemnica Eucharystii w pismach Edyty Stein

Content
Title variants
EN
The Mystery of the Eucharist in the writings of Edith Stein
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odsłania tajemnicę Eucharystii, jaką zawierają pisma Edyty Stein. Dzieła świętej stanowiły bogaty materiał badawczy, ponieważ charakteryzują się głębią teologicznych, filozoficznych i psychologicznych rozważań. Artykuł wskazuje na źródła, na których Edyta Stein opierała się przy opracowywaniu zagadnienia Eucharystii. Następnie ukazuje, jak w swoich pismach ujmowała istotę mszy świętej. Z przeprowadzonej analizy wyłania się szczególnie ofiarniczy charakter sakramentu ołtarza. W ostatniej części artykuł przedstawia głębokie i jasno sformułowane myśli świętej dotyczące skutków Eucharystii, będące wynikiem jej osobistego doświadczenia.
EN
The article looks at the way Edith Stein presents the mystery of the Eucharist in her works. Because ofthe deepness of hertheological, philosophical, and psychological thought, her writings proved to be a rich trove of material for research. The paper shows the original sources that Edith Stein used while working to understand the Eucharist.Nextit presentsthe way thatthe Saint understood the essence ofthe Mass. From the analysis emerges a particularily sacrificial character ofthe Sacrament ofthe Altar. In the last part, the article shows Edith Stein’s deep and clearly stated views on the effects of the Eucharist, that are based on her own personal experience.
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
121-134
Physical description
Contributors
 • Koinonia św. Pawła
References
 • Adamska J. I., Święta Edyta Stein, Kraków 2003.
 • Adamska J. I., Wprowadzenie, w: E. Stein, Autoportret Edyty Stein w jej twórczości. Wybór pism duchowych, Poznań 1999, s. 9–18.
 • Beckmann B., Einführung, w: E. Stein, Wege der Gotteserkenntnis. Studie zu Dionysius Areopagita und Übersetzung seiner Werke, Freiburg im Breisgau 2003,s. 2–20 (Edith Stein Gesamtausgabe, 17).
 • Beckmann‑Zöller B., Einführung, w: E. Stein, Was ist der Mensch? Theologische Anthropologie, Freiburg im Breisgau 2005,s. IX–XXIX (Edith Stein Gesamtausgabe, 15).
 • Fermin F. J. S., Edyta Stein – część I. Życie, tłum. M. Drozdowicz, Poznań 2009.
 • Gadacz T., Fenomenologia Edyty Stein,w: Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP,red. J. Barcik,G. Chrzanowski, Kraków 2007, s. 101–113.
 • Gerl H. B., Unerbittliches Licht. Edith Stein – Philosophie, Mystik, Leben, Mainz 1991.
 • Gogola J. W., Mistycy i mistyka Karmelu, Kraków 2007.
 • Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharystia, w: Eucharystia sercem Kościoła, Warszawa 2005, s. 170–226.
 • Oben F. M., Życie i dzieło św. Edyty Stein, Gdańsk 2006.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium.
 • Stallmach J., Dzieło Edyty Stein w polu napięcia między wiedzą i wiarą, w: Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein,tłum. i oprac. J. Machnacz, Wrocław 1999,s. 113–123.
 • Stein E., Bildung und Entfaltung der Individualität, Freiburg im Breisgau 2001 (Edith Stein Gesamtausgabe, 16).
 • Stein E., Das Gebet der Kirche, w: Geistliche Texte I, Freiburg im Breisgau 2009,s. 44–58 (Edith Stein Gesamtausgabe, 19).
 • Stein E., Das Weihnachtsgeheimnis. Menschwerdung und Menschheit, w: Geistliche TexteI, Freiburg im Breisgau 2009, s. 2–14 (Edith Stein Gesamtausgabe, 19).
 • Stein E., Der Aufbau der menschlichen Person, Freiburg im Breisgau 2004 (Edith Stein Gesamtausgabe, 14).
 • Stein E., Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, Freiburg im Breisgau 2000 (Edith Stein Gesamtausgabe, 17).
 • Stein E., Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes vom Kreuz, Freiburg im Breisgau 2003 (Edith Stein Gesamtausgabe, 18).
 • Stein E., Was ist der Mensch? Theologische Anthropologie, Freiburg im Breisgau 2005 (Edith Stein Gesamtausgabe, 15).
 • Stein E., Wege der Gotteserkenntnis. Die Symbolische Theologie des Areopagiten und ihre sachlichen Voraussetzungen, w: Wege der Gotteserkenntnis. Studie zu Dionysius Areopagita und Übersetzung seiner Werke, Freiburg im Breisgau 2003, s. 22–23 ((Edith Stein Gesamtausgabe, 17).
 • Zyzak W., Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków 2005.
 • Zyzak W., Kobieta według Edyty Stein (świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża), Kraków 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-077860e7-9f6c-4406-adc6-6857af1373b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.