PL EN


2011 | 2 | 1 | 277-283
Article title

Informatyczne przygotowanie pedagogów szkolnych – wyniki badań własnych

Content
Title variants
EN
Information preparation of school counselors – the results of their own
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza tematykę informatycznego przygotowania pedagogów szkolnych. Dokonana analiza badań przedstawia wyniki ankiet, w trakcie których zbierane były informacje głównie na temat wykorzystywanego przez pedagogów oprogramowania oraz sposobów jego użytkowania. Oprócz tego celem badań było określenie, gdzie pedagodzy szkolni zdobyli wiedzę na temat używanych programów
EN
The article discusses the theme of information technology to prepare school counselors. The analysis shows the results of research surveys, during which the information was collected mainly on the software used by school counselors and ways of its use. Besides, the aim of the study was to determine where school counselors gained knowledge about used programs.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
277-283
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • Raczyńska M. (2010), Przygotowanie studentów – przyszłych nauczycieli, pedagogów do korzystania z Internetu w pracy zawodowej [w:] Education and technology, red. H. Bednarczyk, E. Sałata, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, ISBN: 978-83-7204-915-5, s. 363
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07789e2a-3b4c-44b4-8adc-03d906bcb214
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.